Općinsko vijeće

Općinsko vijeće donosi Poslovnik i Statut Općine, donosi proračun, opće i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga općine, bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, osniva, bira i razrješuje članove radnih tijela Općinskog vijeća, uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela, osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, raspisuje lokalni referendum, obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.

Predsjednik Općinskog vijeća

Krunoslav Dragičević (HDZ)

Potpredsjednici Općinskog vijeća

Igor Matovac, dipl. iur. (HNS-HSS-HSU)
Vladimir Mrvoš (lista grupe birača)

Prema Statutu Općine Ernestinovo Općinsko vijeće čini 11 vijećnika. U sastavu Vijeća dvojica vijećnika obvezatno su mađarske nacionalnosti, a jedan vijećnik srpske nacionalnosti. Budući da na lokalnim izborima održanim 2017. godine nije postignuta zastupljenost srpske nacionalne manjine, broj vijećnika povećan je za jedan te je u Vijeće izabran Vladimir Mrvoš, kao pripadnik srpske nacionalne manjine.

Time je postignuta odgovarajuća zastupljenost nacionalnih manjina te Vijeće u ovom sazivu ima 12 vijećnika.

Vijećnici Općinskog vijeća

 1. Ivica Pavić, Hrvat – HDZ
 2. Krunoslav Dragičević, Hrvat – HDZ
 3. Ivana Bagarić Bereš, mag. iur., Hrvatica – HDZ
 4. Šarika Sukić, Mađarica – HDZ
 5. Damir Matković, mag. iur., Hrvat – HDZ
 6. Zoran Toth, Hrvat – HDZ
 7. Siniša Stražanac, Hrvat – lista grupe birača, nositelja Matije Greifa (zamjenik vijećnika)
 8. Siniša Roguljić, Hrvat – lista grupe birača, nositelja Matije Greifa (zamjenik vijećnika)
 9. Lajoš Bocka, Mađar – lista grupe birača, nositelja Deže Kelemena
 10. Vladimir Mrvoš, Srbin – lista grupe birača, nositelja Deže Kelemena
 11. Stjepan Deže, Hrvat – HDSSB
 12. Igor Matovac, dipl. iur., Hrvat – HNS, HSS, HSU

Prethodni saziv Općinskog vijeća

Općinsko vijeće 2013. – 2017. godine