Općinsko vijeće

Pozivi za sjednice Vijeća


 

Sjednice 2020. godina

39. sjednica (21. prosinca 2020.):

Poziv za 39. sjednicu Vijeća Zapisnik sa 39. sjednice Vijeća (21. 12.)

38. sjednica (1. prosinca 2020.):

Poziv za 38. sjednicu vijećaZapisnik sa 38. sjednice vijeća

37. sjednica (9. studenoga 2020.):

Poziv za 37. sjednicu Vijeća, Zapisnik sa 37. sjednice Vijeća

36. sjednica (29. rujna 2020.):

Poziv za 36. sjednicu Vijeća, Zapisnik sa 36. sjednice Vijeća

35. sjednica (16. rujna 2020.):

Poziv za 35. sjednicu Vijeća (elektronski), Zapisnik sa 35. sjednice Vijeća (elektronski ili telefonski)

34. sjednica (9. rujna 2020.):

Poziv za 34. sjednicu vijeća, Zapisnik sa 34. sjednice Vijeća

33. sjednica (6. kolovoza 2020.):

Poziv za 33. sjednicu vijeća, Zapisnik sa 33. sjednice vijeća

32. sjednica (15. srpnja 2020.):

Poziv za 32. sjednicu Vijeća, Zapisnik sa 32. sjednice Vijeća

31. sjednica (9. lipnja 2020.) :

Poziv za 31. sjednicu Vijeća, Zapisnik sa 31. sjednice Vijeaća

30. sjednica (12. svibnja 2020.):

Poziv za 30. sjednicu vijeća, Zapisnik sa 30. sjednice Vijeća

Izvješće o stanju u prostoru Ernestinovo 2014-2018.

29. sjednica (14. travnja 2020.): POZIV   ZAPISNIK

28. sjednica (1. travnja 2020.): POZIV   ZAPISNIK

27. sjednica (31. ožujka 2020.): POZIV  ZAPISNIK

26. sjednica (6. ožujka 2020.): POZIV  ZAPISNIK

Sjednice 2019. godina

25. sjednica (11. prosinca 2019.):  POZIV  ZAPISNIK

24. sjednica (26. studenog 2019.):  POZIV  ZAPISNIK

23. sjednica (11. rujna 2019.):  POZIV   ZAPISNIK

22. sjednica (6. kolovoza 2019.): POZIV   ZAPISNIK

21. sjednica (26. lipnja 2019.):  POZIV   ZAPISNIK

20. sjednica (28. svibnja 2019.): POZIV   ZAPISNIK

19. sjednica (26. ožujka 2019.): POZIV   IZVOD IZ ZAPISNIKA

18. sjednica (19. veljače 2019.): POZIV   IZVOD IZ ZAPISNIKA

17. sjednica (29. siječnja 2019.): POZIV   ZAPISNIK

16. sjednica (15. siječnja 2019.): POZIV   ZAPISNIK

Sjednice 2018. godina

15. sjednica (18. prosinca 2018.): POZIV    ZAPISNIK

14. sjednica (6. prosinca 2018.): POZIV   DOPUNA DNEVNOG REDA   ZAPISNIK

13. sjednica (29. studenog 2018.): POZIV   ZAPISNIK

12. sjednica (13. rujna 2018.): POZIV   ZAPISNIK

11. sjednica (27. lipnja 2018.): POZIV   ZAPISNIK

10. sjednica (8. lipnja 2018.): POZIV   ZAPISNIK

9. sjednica (24. svibnja 2018.): POZIV   ZAPISNIK

8. sjednica (27. ožujka 2018.): POZIV   ZAPISNIK

7. sjednica (8. veljače 2018.):   POZIV   ZAPISNIK

6. sjednica (22. siječnja 2018.):  POZIV    ZAPISNIK

Sjednice 2017. godina

5. sjednica (11. prosinca 2017.):  POZIV     ZAPISNIK

4. sjednica (22. studenog 2017.):  POZIV   ZAPISNIK

3. sjednica (13. rujna 2017.):  POZIV   ZAPISNIK

2. sjednica (29. lipnja 2017.):  POZIV    ZAPISNIK

1. sjednica (20. lipnja 2017.): POZIV     ZAPISNIK


Poslovnik Općinskog vijeća

Poslovnik-Općinskog-vijeća-Općine-Ernestinovo

Javnost rada Općinskog vijeća

 Sjednice Općinskog vijeća su javne. Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.), kao ni sudjelovati u raspravi. Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.

O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem službene mrežne stranice Općine Ernestinovo, a može se obavještavati i putem sredstava javnog priopćavanja. Pozivi za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda te zapisnici sjednica objavljuju se na službenoj mrežnoj stranici Općine Ernestinovo. Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.

Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.

Osobe koje žele pratiti rad Općinskog vijeća, trebaju se najaviti najmanje četiri (4) sata prije početka sjednice, i to službenici za informiranje putem e-pošte: procelnica@ernestinovo.hrSlužbenici za informiranje potrebno je navesti: Ime i prezime, adresu stanovanja i kontakt telefon osobe koja će pratiti sjednicu. Predstavnici medija navode i medijsku kuću za koju izvještavaju. Broj osoba koje mogu istovremeno pratiti rad Općinskog vijeća: 6 osoba. Mjesta se popunjavaju redoslijedom prijave.