Općinsko vijeće

Poslovnik Općinskog vijeća

Način rada predstavničkog  tijela te prava i dužnosti članova Općinskog vijeća uređuju se poslovnikom, u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Statutom Općine Ernestinovo. Poslovnik se donosi većinom glasova svih članova predstavničkog tijela. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Ernestinovo objavljen je u Službenom glasniku broj: 1/13, 4/13, 1/17, 3/18 i 4/19 – pročišćeni tekst.

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Ernestinovo – pročišćeni tekst

 

Sjednice Općinskog vijeća, saziv 2017. – 2021. godine


Sjednice 2020. godina

30. sjednica

Izvješće o stanju u prostoru Ernestinovo 2014-2018.

29. sjednica (14. travnja 2020.): POZIV   ZAPISNIK

28. sjednica (1. travnja 2020.): POZIV   ZAPISNIK

27. sjednica (31. ožujka 2020.): POZIV  ZAPISNIK

26. sjednica (6. ožujka 2020.): POZIV  ZAPISNIK

Sjednice 2019. godina

25. sjednica (11. prosinca 2019.):  POZIV  ZAPISNIK

24. sjednica (26. studenog 2019.):  POZIV  ZAPISNIK

23. sjednica (11. rujna 2019.):  POZIV   ZAPISNIK

22. sjednica (6. kolovoza 2019.): POZIV   ZAPISNIK

21. sjednica (26. lipnja 2019.):  POZIV   ZAPISNIK

20. sjednica (28. svibnja 2019.): POZIV   ZAPISNIK

19. sjednica (26. ožujka 2019.): POZIV   IZVOD IZ ZAPISNIKA

18. sjednica (19. veljače 2019.): POZIV   IZVOD IZ ZAPISNIKA

17. sjednica (29. siječnja 2019.): POZIV   ZAPISNIK

16. sjednica (15. siječnja 2019.): POZIV   ZAPISNIK

Sjednice 2018. godina

15. sjednica (18. prosinca 2018.): POZIV    ZAPISNIK

14. sjednica (6. prosinca 2018.): POZIV   DOPUNA DNEVNOG REDA   ZAPISNIK

13. sjednica (29. studenog 2018.): POZIV   ZAPISNIK

12. sjednica (13. rujna 2018.): POZIV   ZAPISNIK

11. sjednica (27. lipnja 2018.): POZIV   ZAPISNIK

10. sjednica (8. lipnja 2018.): POZIV   ZAPISNIK

9. sjednica (24. svibnja 2018.): POZIV   ZAPISNIK

8. sjednica (27. ožujka 2018.): POZIV   ZAPISNIK

7. sjednica (8. veljače 2018.):   POZIV   ZAPISNIK

6. sjednica (22. siječnja 2018.):  POZIV    ZAPISNIK

Sjednice 2017. godina

5. sjednica (11. prosinca 2017.):  POZIV     ZAPISNIK

4. sjednica (22. studenog 2017.):  POZIV   ZAPISNIK

3. sjednica (13. rujna 2017.):  POZIV   ZAPISNIK

2. sjednica (29. lipnja 2017.):  POZIV    ZAPISNIK

1. sjednica (20. lipnja 2017.): POZIV     ZAPISNIK


 

Javnost rada Općinskog vijeća

 Sjednice Općinskog vijeća su javne. Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.), kao ni sudjelovati u raspravi. Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.

O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem službene mrežne stranice Općine Ernestinovo, a može se obavještavati i putem sredstava javnog priopćavanja. Pozivi za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda te zapisnici sjednica objavljuju se na službenoj mrežnoj stranici Općine Ernestinovo. Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.

Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.

Osobe koje žele pratiti rad Općinskog vijeća, trebaju se najaviti najmanje četiri (4) sata prije početka sjednice, i to službenici za informiranje putem e-pošte: procelnica@ernestinovo.hrSlužbenici za informiranje potrebno je navesti: Ime i prezime, adresu stanovanja i kontakt telefon osobe koja će pratiti sjednicu. Predstavnici medija navode i medijsku kuću za koju izvještavaju. Broj osoba koje mogu istovremeno pratiti rad Općinskog vijeća: 6 osoba. Mjesta se popunjavaju redoslijedom prijave.