Općinsko vijeće

Općinsko vijeće donosi Poslovnik i Statut Općine, donosi proračun, opće i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga općine, bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, osniva, bira i razrješuje članove radnih tijela Općinskog vijeća, uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela, osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, raspisuje lokalni referendum, obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.

Poslovnik Općinskog vijeća 2017 – izmjene

Izvjesce Mandatne komisije – 1. sjednica

Izvješće Mandatne komisije – 3. sjednica

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Krunoslav Dragičević (HDZ)

Potpredsjednici Općinskog vijeća

Igor Matovac, dipl. iur. (HNS-HSS-HSU)
Vladimir Mrvoš (lista grupe birača)

Općinsko vijeće čini 11 vijećnika. U sastavu 11 vijećnika 2 (dva) vijećnika obvezatno su mađarske nacionalnosti a 1 (jedan) vijećnik srpske nacionalnosti.

Vijećnici Općinskog vijeća

 1. Ivica Pavić, Hrvat – HDZ
 2. Krunoslav Dragičević, Hrvat – HDZ
 3. Ivana Bagarić, mag. iur., Hrvatica – HDZ
 4. Šarika Sukić, Mađarica – HDZ
 5. Damir Matković, mag. iur., Hrvat – HDZ
 6. Zoran Toth, Hrvat – HDZ
 7. Siniša Stražanac – lista grupe birača, nositelja Matije Greifa (zamjenik vijećnika, još nije položio prisegu i aktivirao mandat)
 8. Siniša Roguljić, Hrvat – lista grupe birača, nositelja Matije Greifa
 9. Lajoš Bocka, Mađar – lista grupe birača, nositelja Deže Kelemena
 10. Vladimir Mrvoš, Srbin – lista grupe birača, nositelja Deže Kelemena
 11. Stjepan Deže, Hrvat – HDSSB
 12. Igor Matovac, dipl. iur., Hrvat – HNS, HSS, HSU

Sjednice općinskog vijeća – 2017. godina

 

Prethodni saziv Općinskog vijeća

Općinsko vijeće 2013. – 2017. godine