Općinsko vijeće

Pozivi za sjednice Vijeća


 

Sjednice 2023. godina

 

8. saziv Općinskog vijeća

34. sjednica

Poziv za 34. sjednicu vijeća

Zapisnik sa 34. sjednice Vijeća

33. sjednica

Poziv za 33. sjednicu vijeća (2) (1)

Zapisnik sa 33. sjednice Vijeća

 

32. sjednica

Poziv za 32. sjednicu vijeća

Zapisnik sa 32. sjednice Vijeća

31. sjednica

Poziv za 31. sjednicu Vijeća

Zapisnik sa 31. sjednice Vijeća

30. sjednica

Poziv za 30. sjednicu Vijeća

Zapisnik sa 30. sjednice Vijeća

29. sjednica

Poziv za 29. sjednicu Vijeća

Zapisnik sa 29. sjednice Vijeća

MATERIJALI ZA SJEDNICU VIJEĆA

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Općine Ernestinovo za 2024.godinu

28. sjednica

Poziv za 28. sjednicu Vijeća

Zapisnik sa 28. sjednice Vijeća

MATERIJALI ZA SJEDNICU VIJEĆA

Satut Panonskog EGTS-a_26 05 2023 HR

Sporazum Panonskog EGTS-a26 05 2023_HR

27. sjednica

Poziv za 27. sjednicu Vijeća

Zapisnik sa 27. sjednice Vijeća

26. sjednica

Poziv za 26. sjednicu Vijeća

Zapisnik sa 26. sjednice Vijeća

25. sjednica

Poziv za 25. sjednicu Vijeća

Zapisnik sa 25. sjednice Vijeća

24. sjednica

Poziv za 24. sjednicu Vijeća

Zapisnik sa 24. sjednicu Vijeća

23. sjednica

Poziv za 23. sjednicu Vijeća

Zapisnik sa 23. sjednice Vijeća

22. sjednica

Zapisnik sa 22. sjednice Vijeća

Poziv za 22. sjednicu Vijeća

21. sjednica

Zapisnik sa 21. sjednice Vijeća

Poziv za 21. sjednicu Vijeća – 15. 03. 2023.

20. sjednica

Zapisnik sa 20. sjednice Vijeća

Poziv za 20. sjednicu Vijeća

19. sjednica

Zapisnik sa 19. sjednice Vijeća

Poziv za 19. sjednicu Vijeća –

18. sjednica

Zapisnik sa 18. sjednice Vijeća

Poziv za 18. sjednicu Vijeća

Sjednice 2020. godina

39. sjednica (21. prosinca 2020.):

Poziv za 39. sjednicu Vijeća Zapisnik sa 39. sjednice Vijeća (21. 12.)

38. sjednica (1. prosinca 2020.):

Poziv za 38. sjednicu vijećaZapisnik sa 38. sjednice vijeća

37. sjednica (9. studenoga 2020.):

Poziv za 37. sjednicu Vijeća, Zapisnik sa 37. sjednice Vijeća

36. sjednica (29. rujna 2020.):

Poziv za 36. sjednicu Vijeća, Zapisnik sa 36. sjednice Vijeća

35. sjednica (16. rujna 2020.):

Poziv za 35. sjednicu Vijeća (elektronski), Zapisnik sa 35. sjednice Vijeća (elektronski ili telefonski)

34. sjednica (9. rujna 2020.):

Poziv za 34. sjednicu vijeća, Zapisnik sa 34. sjednice Vijeća

33. sjednica (6. kolovoza 2020.):

Poziv za 33. sjednicu vijeća, Zapisnik sa 33. sjednice vijeća

32. sjednica (15. srpnja 2020.):

Poziv za 32. sjednicu Vijeća, Zapisnik sa 32. sjednice Vijeća

31. sjednica (9. lipnja 2020.) :

Poziv za 31. sjednicu Vijeća, Zapisnik sa 31. sjednice Vijeaća

30. sjednica (12. svibnja 2020.):

Poziv za 30. sjednicu vijeća, Zapisnik sa 30. sjednice Vijeća

Izvješće o stanju u prostoru Ernestinovo 2014-2018.

29. sjednica (14. travnja 2020.): POZIV   ZAPISNIK

28. sjednica (1. travnja 2020.): POZIV   ZAPISNIK

27. sjednica (31. ožujka 2020.): POZIV  ZAPISNIK

26. sjednica (6. ožujka 2020.): POZIV  ZAPISNIK

Sjednice 2019. godina

25. sjednica (11. prosinca 2019.):  POZIV  ZAPISNIK

24. sjednica (26. studenog 2019.):  POZIV  ZAPISNIK

23. sjednica (11. rujna 2019.):  POZIV   ZAPISNIK

22. sjednica (6. kolovoza 2019.): POZIV   ZAPISNIK

21. sjednica (26. lipnja 2019.):  POZIV   ZAPISNIK

20. sjednica (28. svibnja 2019.): POZIV   ZAPISNIK

19. sjednica (26. ožujka 2019.): POZIV   IZVOD IZ ZAPISNIKA

18. sjednica (19. veljače 2019.): POZIV   IZVOD IZ ZAPISNIKA

17. sjednica (29. siječnja 2019.): POZIV   ZAPISNIK

16. sjednica (15. siječnja 2019.): POZIV   ZAPISNIK

Sjednice 2018. godina

15. sjednica (18. prosinca 2018.): POZIV    ZAPISNIK

14. sjednica (6. prosinca 2018.): POZIV   DOPUNA DNEVNOG REDA   ZAPISNIK

13. sjednica (29. studenog 2018.): POZIV   ZAPISNIK

12. sjednica (13. rujna 2018.): POZIV   ZAPISNIK

11. sjednica (27. lipnja 2018.): POZIV   ZAPISNIK

10. sjednica (8. lipnja 2018.): POZIV   ZAPISNIK

9. sjednica (24. svibnja 2018.): POZIV   ZAPISNIK

8. sjednica (27. ožujka 2018.): POZIV   ZAPISNIK

7. sjednica (8. veljače 2018.):   POZIV   ZAPISNIK

6. sjednica (22. siječnja 2018.):  POZIV    ZAPISNIK

Sjednice 2017. godina

5. sjednica (11. prosinca 2017.):  POZIV     ZAPISNIK

4. sjednica (22. studenog 2017.):  POZIV   ZAPISNIK

3. sjednica (13. rujna 2017.):  POZIV   ZAPISNIK

2. sjednica (29. lipnja 2017.):  POZIV    ZAPISNIK

1. sjednica (20. lipnja 2017.): POZIV     ZAPISNIK


Poslovnik Općinskog vijeća

Poslovnik-Općinskog-vijeća-Općine-Ernestinovo

Javnost rada Općinskog vijeća

 Sjednice Općinskog vijeća su javne. Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.), kao ni sudjelovati u raspravi. Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.

O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem službene mrežne stranice Općine Ernestinovo, a može se obavještavati i putem sredstava javnog priopćavanja. Pozivi za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda te zapisnici sjednica objavljuju se na službenoj mrežnoj stranici Općine Ernestinovo. Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.

Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.

Osobe koje žele pratiti rad Općinskog vijeća, trebaju se najaviti najmanje četiri (4) sata prije početka sjednice, i to službenici za informiranje putem e-pošte: procelnica@ernestinovo.hrSlužbenici za informiranje potrebno je navesti: Ime i prezime, adresu stanovanja i kontakt telefon osobe koja će pratiti sjednicu. Predstavnici medija navode i medijsku kuću za koju izvještavaju. Broj osoba koje mogu istovremeno pratiti rad Općinskog vijeća: 6 osoba. Mjesta se popunjavaju redoslijedom prijave.