Registar nekretnina, trgovačkih društava i komunalne infrastrukture

Registar općinske imovine (nekretnina) i evidencija komunalne infrastrukture vode se kao cjelovita evidencija. Naime, evidentiranje imovine u vlasništvu jedinica lokalne samouprave proizlazi iz više propisa:

  1. Prema Zakonu o Središnjem registru državne imovine (Narodne novine, br. 112/18) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su izraditi registar svoje imovine.
  2. Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18) jedinice lokalne samouprave ustrojavaju i vode evidenciju komunalne infrastrukture.

Budući da se podaci iz registra imovine i evidencija komunalne infrastrukture sadržajno preklapaju, pri čemu je evidencija komunalne infrastrukture sadržajno uža jer obuhvaća samo komunalnu infrastrukturu.

U cilju ekonomičnosti postupanja i boljeg urpavljanja imovinom općine, Općina Ernestinovo vodi jedinstveni registar općinskih nekretnina, u kojem je komunalna infrastruktura posebno označena.

Registri i evidencije redovito se ažuriraju.

 

 

EVIDENCIJA O KOMUNALNOJ INFRASTUKTURI – JAVNA RASVJETA

EVIDENCIJA O KOMUNALNOJ INFRASTRUKTURI – JAVNE ZELENE POVRŠINE

EVIDENCIJA O KOMUNALNOJ INFRASTUKTURI – NERAZVRSTANE CESTE

EVIDENCIJA O KOMUNALNOJ INFRASTUKTURI – GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

EVIDENCIJA O KOMUNALNOJ INFRASTUKTURI – GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA

 

Udjeli u trgovačkim društvima na dan 31.prosinca 2022.godine

Registar imovine i komunalne infrastrukture na dan 31. 12. 2019.

Udjeli-u-trgovačkim-društvima-na-dan-31.-12.-2019.