Projekt Izgradnja biciklističke infrastrukture u Općini Ernestinovo

NAZIV PROJEKTA
IZGRADNJA BICIKLISTIČKE INFRASTRUKTURE U OPĆINI ERNESTINOVO

KRATAK OPIS PROJEKTA
Svrha projekta „Izgradnja biciklističke infrastrukture u Općini Ernestinovo“ KK.07.4.2.16.0007 je poboljšanje povezanosti na linijama koje služe za dnevne migracije, povećanje korištenja javnih sredstava prijevoza, smanjenje emisija CO2 te povećanje sigurnosti biciklista i ostalih sudionika u prometu kroz izgradnju biciklističkih i biciklističko-pješačkih staza na području Općine Ernestinovo, kao dijela mreže biciklističke infrastrukture Urbane aglomeracije Osijek.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
– 6,5 km novoizgrađene biciklističke infrastrukture na području Općine Ernestinovo
– Šira javnost upoznata sa ciljevima projekta, provedbom i postignutim rezultatima
– Uspješno proveden projekt i odobrena sva izvješća o provedbi projekta

OPĆE INFORMACIJE O PROJEKTU
Korisnik: Općina Ernestinovo
Kod projekta: KK.07.4.2.16.0007
Ukupna vrijednost projekta: 7.490.848,23 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 7.468.008,85 HRK
EU sufinanciranje projekta: 6.347.807,52 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 3. rujna 2019. godine – 3. prosinca 2021.
Trajanje provedbe projekta: 27 mjeseci
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
www.strukturnifondovi.hr

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:
Marijana Junušič, općinska načelnica
Tel: 385(31)270 216
E-mail: nacelnica@opcinaernestinovo.com