Odvoz komunalnog otpada

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Ernestinovo

Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odlaganja otpada 

Odluke su objavljene u “Službenom glasniku” Općine Ernestinovo broj 1/22. od 27. siječnja 2022.

Cjenik odvoza komunalnog otpada na području Općine Ernestinovo i suglasnost na cjenik dostupni su na poveznici:

Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Ernestinovo

Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Ernestinovo

Procjena iznosa prosječnog računa za javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Ernestinovo