Odvoz komunalnog otpada

Odluka o načinu prikupljanja otpada 2018 – Općina Ernestinovo

PRILOG I – IZJAVA

PRILOG 2

Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odlaganja otpada 

Odluke su objavljene u “Službenom glasniku” Općine Ernestinovo broj 2/18. od 24. siječnja 2018.