Javna nabava

Sukladno članku 80. stavku 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) predstavnici naručitelja, Općine Ernestinovo, nisu u sukobu interesa niti s jednim gospodarskim subjektom na temelju izjava ovlaštenih predstavnika naručitelja: općinske načelnice Marijane Junušić, univ. spec. oec. pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Marine Krajnović, mag. iur., ujedno nositeljice certifikata za javnu nabavu i voditelja Komunalnog pogona Općine Ernestinovo Ivice Crnića.

Pravilnik o jednostavnoj javnoj nabavi Općine Ernestinovo 2017

Ovlaštena osoba za provođenje postupka javne nabave

Marina Krajnović
tel: 031/270-215
fax: 031/270-215
email: procelnica@opcinaernestinovo.com

Općina Ernestinovo
Vladimira Nazora 64
31215 Ernestinovo

Jednostavna javna nabava 2017. godina

 

2017. godina

2016. godina

Plan javne nabave

Izvješće o bagatelnoj nabavi
Robe (s PDV-om) Usluge (s PDV-om) Radovi (s PDV-om)
271.834,59 kn 413.483,33 kn 276.321,24 kn


2015. godina

Plan javne nabave

Izvješće o bagatelnoj nabavi
Robe (s PDV-om) Usluge (s PDV-om) Radovi (s PDV-om)
257.339,46 kn 216.113,82 kn 98.625,00 kn

Registar ugovora bagatelne nabave

U razdoblju od 1. 1. 2015. do 31. 12. 2015. Općina Ernestinovo nije provodila postupke javne nabave za nabavu roba i usluga vrijednosti iznad 200.000,00 kn, odnosno radova vrijednosti iznad 500.000,00 kn.