Javna nabava

Sukladno članku 80. stavku 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) predstavnici naručitelja, Općine Ernestinovo, nisu u sukobu interesa niti s jednim gospodarskim subjektom na temelju izjava ovlaštenih predstavnika naručitelja: općinske načelnice Marijane Junušić, univ. spec. oec. pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Marine Krajnović, mag. iur., ujedno nositeljice certifikata za javnu nabavu i voditelja Komunalnog pogona Općine Ernestinovo Ivice Crnića.

Pravilnik o jednostavnoj javnoj nabavi Općine Ernestinovo 2017

Ovlaštena osoba za provođenje postupka javne nabave

Marina Krajnović
tel: 031/270-215
fax: 031/270-215
email: procelnica@opcinaernestinovo.com

Općina Ernestinovo
Vladimira Nazora 64
31215 Ernestinovo

Certifikat u području javne nabave izdan od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta KLASA: 406-01/14-05/1463, URBROJ: 526-06-01-02-02/2-17-4 od 4. prosinca 2017., valjanost od 13. siječnja 2018. do 13. siječnja 2021.

 

Javna nabava – 2018. godina


Sanacija pješačkih staza u središtu naselja Ernestinovo

Općina Ernestinovo provodi jednostavni postupak javne nabave za radove na sanaciji pješačkih staza u naselju Ernestinovo.

Poziv za dostavu ponuda objavljen je na mrežnoj stranici Općine Ernestinovo.

Molimo zainteresirane gospodarske subjekte da nam dostave ponudu za izvođenje radova. Detalji potrebni za sastavljanje ponude, kao i projektna dokumentacija, troškovnik te svi pripadajući obrasci, objavljeni su ovdje.

Rok za dostavu ponuda je 26. studenog 2018. do 14:00 sati, bez obzira na način dostave (poštom ili osobno na urudžbeni). Ponude pristigle nakon tog roka, na žalost, nećemo moći uzeti u razmatranje.

Za eventualne upite molimo obratite nam se isključivo putem e-pošte: procelnica@opcinaernestinovo.com

U nastavku se objavljuje dokumentacija za dostavu ponuda i troškovnik.

VAŽNO! Obavještavaju se ponuditelji da je došlo do izmjena dokumentacije za nabavu. Izmjene se odnose na točku 2.4. Rok za izvođenje radova, te je određeno da će se radovi obavljati u dvije faze:

  1. faza do iznosa procijenjene vrijednosti od 96.000,00 kn (bez PDV-a), rok za završetak radova je 19. 12. 2018.
  2. faza preostalih radova do pune vrijednosti ugovora, rok za završetak ugovora je 15. 3. 2019.

Objavljuje se Dokumentacija za nabavu s unesenim izmjenama (pročišeni tekst).

1. IZMJENE Dokumentacije za nabavu – pješačke staze

TROŠKOVNIK pješačke staze Ernestinovo bez cijena

Objavljuje se odluka o odabiru najpovoljnije ponude:

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – pješačke staze Ernestinovo

 

Izgradnja nerazvrstane ceste - Vinogradska ulica u Laslovu

Općina Ernestinovo provodi jednostavni postupak javne nabave za projekt: Izgradnja nerazvrstane ceste – Vinogradska ulica u Laslovu

Poziv za dostavu ponuda objavljen je na mrežnoj stranici Općine Ernestinovo.

Molimo zainteresirane gospodarske subjekte da nam dostave ponudu za izvođenje radova. Detalji potrebni za sastavljanje ponude, kao i projektna dokumentacija, troškovnik te svi pripadajući obrasci, objavljeni su ovdje.

Rok za dostavu ponuda je 6. kolovoza 2018. do 14:00 sati, bez obzira na način dostave (poštom ili osobno na urudžbeni). Ponude pristigle nakon tog roka, na žalost, nećemo moći uzeti u razmatranje.

Za eventualne upite molimo obratite nam se isključivo putem e-pošte: procelnica@opcinaernestinovo.com

U nastavku se objavljuje dokumentacija za dostavu ponuda, troškovnik, projektna dokumentacija i građevinska dozvola.

Dokumentacija za nabavu – Vinogradska ulica u Laslovu

Troškovnik – Vinogradska ulica Laslovo

Građevinska dozvola Vinogradska ulica

Objavljuje se odluka o odabiru najpovoljnije ponude.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Vinogradska ulica u Laslovu

Kako je istekao rok za dostavu ponuda, projektna dokumentacija je uklonjena s mrežne stranice jer više ne postoji potreba za uvidom.

Izgradnja nerazvrstane ceste između Ulice pobjede i Ulice Vladimira Nazora u Laslovu

Općina Ernestinovo provodi jednostavni postupak javne nabave za projekt: Izgradnja nerazvrstane ceste između Ulice pobjede i Ulice Vladimira Nazora u Laslovu

Poziv za dostavu ponuda objavljen je na mrežnoj stranici Općine Ernestinovo.

Molimo zainteresirane gospodarske subjekte da nam dostave ponudu za izvođenje radova. Detalji potrebni za sastavljanje ponude, kao i projektna dokumentacija, troškovnik te svi pripadajući obrasci, objavljeni su ovdje.

Rok za dostavu ponuda je 6. kolovoza 2018. do 14:00 sati, bez obzira na način dostave (poštom ili osobno na urudžbeni). Ponude pristigle nakon tog roka, na žalost, nećemo moći uzeti u razmatranje.

Za eventualne upite molimo obratite nam se isključivo putem e-pošte: procelnica@opcinaernestinovo.com

U nastavku se objavljuje dokumentacija za dostavu ponuda, troškovnik, projektna dokumentacija i građevinska dozvola.

Dokumentacija za nabavu – cesta između Ulice V. Nazora i Ulice pobjede u Laslovu

Troškovnik cesta između Ul. pobjede i V. Nazora Laslovo

Građevinska dozvola cesta između Pobjede i Nazorove Laslovo

Objavljuje se odluka o odabiru najpovoljnije ponude.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – cesta između Pobjede i Nazorove u Laslovu

Kako je istekao rok za dostavu ponuda, projektna dokumentacija je uklonjena s mrežne stranice jer više ne postoji potreba za uvidom.

 

Javna nabava – 2017. godina

Modernizacija javne rasvjete Općine Ernestinovo - naselja Ernestinovo i Divoš

Općina Ernestinovo provodi jednostavni postupak javne nabave za projekt: Modernizacija javne rasvjete Općine Ernestinovo – naselja Ernestinovo i Divoš.

Poziv za dostavu ponuda objavljen je na mrežnoj stranici Općine Ernestinovo.

Molimo zainteresirane gospodarske subjekte da nam dostave ponudu za izvođenje radova. Detalji potrebni za sastavljanje ponude, kao i projektna dokumentacija, troškovnik te svi pripadajući obrasci, objavljeni su ovdje.

Rok za dostavu ponuda je 25. listopada 2017. do 14:00 sati, bez obzira na način dostave (poštom ili osobno na urudžbeni). Ponude pristigle nakon tog roka, na žalost, nećemo moći uzeti u razmatranje.

Za eventualne upite molimo obratite nam se isključivo putem e-pošte: procelnica@opcinaernestinovo.com

Pozivi za podnošenje ponuda – modernizacija javne rasvjete ERNESTINOVO I DIVOŠ

Glavni projekt ZIP

16-050-EnU-JR-Ernestinovo-TROSKOVNIK -(Ernestinovo+Divoš)

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.doc

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – modernizacija javne rasvjete.docx

 

Javna nabava – 2016. godina

Izvješće o jednostavnoj nabavi
Robe (s PDV-om) Usluge (s PDV-om) Radovi (s PDV-om)
271.834,59 kn 413.483,33 kn 276.321,24 kn

 

Javna nabava – 2015. godina, 2014. godina, 2013. godina

2015. godina

Plan javne nabave

Izvješće o jednostavnoj nabavi
Robe (s PDV-om) Usluge (s PDV-om) Radovi (s PDV-om)
257.339,46 kn 216.113,82 kn 98.625,00 kn

Registar ugovora jednostavne nabave

U razdoblju od 1. 1. 2015. do 31. 12. 2015. Općina Ernestinovo nije provodila postupke javne nabave za nabavu roba i usluga vrijednosti iznad 200.000,00 kn, odnosno radova vrijednosti iznad 500.000,00 kn.