Javna nabava

Sukladno članku 80. stavku 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) predstavnici naručitelja, Općine Ernestinovo, nisu u sukobu interesa niti s jednim gospodarskim subjektom na temelju izjava ovlaštenih predstavnika naručitelja: općinske načelnice Marijane Junušić, univ. spec. oec. pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Marine Krajnović, mag. iur., ujedno nositeljice certifikata za javnu nabavu i voditelja Komunalnog pogona Općine Ernestinovo Ivice Crnića.

Pravilnik o jednostavnoj javnoj nabavi Općine Ernestinovo 2017

Ovlaštena osoba za provođenje postupka javne nabave

Marina Krajnović
tel: 031/270-215
fax: 031/270-215
email: procelnica@opcinaernestinovo.com

Općina Ernestinovo
Vladimira Nazora 64
31215 Ernestinovo

Certifikat u području javne nabave izdan od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta KLASA: 406-01/14-05/1463, URBROJ: 526-06-01-02-02/2-17-4 od 4. prosinca 2017., valjanost od 13. siječnja 2018. do 13. siječnja 2021.

 

Javna nabava – 2019. godina
Energetska obnova sportskog objekta u Laslovu

Općina Ernestinovo provodi jednostavni postupak javne nabave za radove – Energatska obnova sportskog objekta u Laslovu.

OBJAVA ODLUKE O ODABIRU

Objavljuje se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude. Također se objavljuje Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda te Upisnik o zaprimanju ponuda u postupku jednostavne nabave za radove – Energetska obnova sportskog objekta u Laslovu.

Odluka o odabiru

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda i upisnik ponuda

 

OBJAVA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA

Poziv za dostavu ponuda objavljen je na mrežnoj stranici Općine Ernestinovo.

Molimo zainteresirane gospodarske subjekte da nam dostave ponudu za izvođenje radova. Detalji potrebni za sastavljanje ponude, kao i projektna dokumentacija, troškovnik te svi pripadajući obrasci, objavljeni su ovdje.

Rok za dostavu ponuda je 10. travnja 2019. do 13:00 sati, bez obzira na način dostave (poštom ili osobno na urudžbeni). Ponude pristigle nakon tog roka, na žalost, nećemo moći uzeti u razmatranje.

Za eventualne upite molimo obratite nam se isključivo putem e-pošte: procelnica@opcinaernestinovo.com

ODGOVORI NA UPITE POTENCIJALNIH PONUDITELJA:

PITANJE 1.

Molimo Vas da nam odgovorite na sljedeće pitanje:

molimo za boju PVC stolarije s obzirom da cijene variraju ovisno o boji i tonu.

ODGOVOR 1.

U ponudi je potrebno navesti cijene za bijelu PVC stolariju.

 

U nastavku se objavljuje dokumentacija za dostavu ponuda, troškovnik i projektna dokumentacija.

Poziv za dostavu ponuda – Laslovo

Troškovnik – jednostavna nabava

Glavni projekt energetske obnove NK Laslovo

Elaborat racionale uporabe energije i toplinske zaštite zgrade NK Laslovo
 

Javna nabava – 2018. godina
Sanacija pješačkih staza u središtu naselja Ernestinovo

Općina Ernestinovo provodi jednostavni postupak javne nabave za radove na sanaciji pješačkih staza u naselju Ernestinovo.

Poziv za dostavu ponuda objavljen je na mrežnoj stranici Općine Ernestinovo.

Molimo zainteresirane gospodarske subjekte da nam dostave ponudu za izvođenje radova. Detalji potrebni za sastavljanje ponude, kao i projektna dokumentacija, troškovnik te svi pripadajući obrasci, objavljeni su ovdje.

Rok za dostavu ponuda je 26. studenog 2018. do 14:00 sati, bez obzira na način dostave (poštom ili osobno na urudžbeni). Ponude pristigle nakon tog roka, na žalost, nećemo moći uzeti u razmatranje.

Za eventualne upite molimo obratite nam se isključivo putem e-pošte: procelnica@opcinaernestinovo.com

U nastavku se objavljuje dokumentacija za dostavu ponuda i troškovnik.

VAŽNO! Obavještavaju se ponuditelji da je došlo do izmjena dokumentacije za nabavu. Izmjene se odnose na točku 2.4. Rok za izvođenje radova, te je određeno da će se radovi obavljati u dvije faze:

  1. faza do iznosa procijenjene vrijednosti od 96.000,00 kn (bez PDV-a), rok za završetak radova je 19. 12. 2018.
  2. faza preostalih radova do pune vrijednosti ugovora, rok za završetak ugovora je 15. 3. 2019.

Objavljuje se Dokumentacija za nabavu s unesenim izmjenama (pročišeni tekst).

1. IZMJENE Dokumentacije za nabavu – pješačke staze

TROŠKOVNIK pješačke staze Ernestinovo bez cijena

Objavljuje se odluka o odabiru najpovoljnije ponude:

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – pješačke staze Ernestinovo

Izgradnja nerazvrstane ceste - Vinogradska ulica u Laslovu

Općina Ernestinovo provodi jednostavni postupak javne nabave za projekt: Izgradnja nerazvrstane ceste – Vinogradska ulica u Laslovu

Poziv za dostavu ponuda objavljen je na mrežnoj stranici Općine Ernestinovo.

Molimo zainteresirane gospodarske subjekte da nam dostave ponudu za izvođenje radova. Detalji potrebni za sastavljanje ponude, kao i projektna dokumentacija, troškovnik te svi pripadajući obrasci, objavljeni su ovdje.

Rok za dostavu ponuda je 6. kolovoza 2018. do 14:00 sati, bez obzira na način dostave (poštom ili osobno na urudžbeni). Ponude pristigle nakon tog roka, na žalost, nećemo moći uzeti u razmatranje.

Za eventualne upite molimo obratite nam se isključivo putem e-pošte: procelnica@opcinaernestinovo.com

U nastavku se objavljuje dokumentacija za dostavu ponuda, troškovnik, projektna dokumentacija i građevinska dozvola.

Dokumentacija za nabavu – Vinogradska ulica u Laslovu

Troškovnik – Vinogradska ulica Laslovo

Građevinska dozvola Vinogradska ulica

Objavljuje se odluka o odabiru najpovoljnije ponude.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Vinogradska ulica u Laslovu

Kako je istekao rok za dostavu ponuda, projektna dokumentacija je uklonjena s mrežne stranice jer više ne postoji potreba za uvidom.

Izgradnja nerazvrstane ceste između Ulice pobjede i Ulice Vladimira Nazora u Laslovu

Općina Ernestinovo provodi jednostavni postupak javne nabave za projekt: Izgradnja nerazvrstane ceste između Ulice pobjede i Ulice Vladimira Nazora u Laslovu

Poziv za dostavu ponuda objavljen je na mrežnoj stranici Općine Ernestinovo.

Molimo zainteresirane gospodarske subjekte da nam dostave ponudu za izvođenje radova. Detalji potrebni za sastavljanje ponude, kao i projektna dokumentacija, troškovnik te svi pripadajući obrasci, objavljeni su ovdje.

Rok za dostavu ponuda je 6. kolovoza 2018. do 14:00 sati, bez obzira na način dostave (poštom ili osobno na urudžbeni). Ponude pristigle nakon tog roka, na žalost, nećemo moći uzeti u razmatranje.

Za eventualne upite molimo obratite nam se isključivo putem e-pošte: procelnica@opcinaernestinovo.com

U nastavku se objavljuje dokumentacija za dostavu ponuda, troškovnik, projektna dokumentacija i građevinska dozvola.

Dokumentacija za nabavu – cesta između Ulice V. Nazora i Ulice pobjede u Laslovu

Troškovnik cesta između Ul. pobjede i V. Nazora Laslovo

Građevinska dozvola cesta između Pobjede i Nazorove Laslovo

Objavljuje se odluka o odabiru najpovoljnije ponude.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – cesta između Pobjede i Nazorove u Laslovu

Kako je istekao rok za dostavu ponuda, projektna dokumentacija je uklonjena s mrežne stranice jer više ne postoji potreba za uvidom.

 

Javna nabava – 2017. godina

Modernizacija javne rasvjete Općine Ernestinovo - naselja Ernestinovo i Divoš

Općina Ernestinovo provodi jednostavni postupak javne nabave za projekt: Modernizacija javne rasvjete Općine Ernestinovo – naselja Ernestinovo i Divoš.

Poziv za dostavu ponuda objavljen je na mrežnoj stranici Općine Ernestinovo.

Molimo zainteresirane gospodarske subjekte da nam dostave ponudu za izvođenje radova. Detalji potrebni za sastavljanje ponude, kao i projektna dokumentacija, troškovnik te svi pripadajući obrasci, objavljeni su ovdje.

Rok za dostavu ponuda je 25. listopada 2017. do 14:00 sati, bez obzira na način dostave (poštom ili osobno na urudžbeni). Ponude pristigle nakon tog roka, na žalost, nećemo moći uzeti u razmatranje.

Za eventualne upite molimo obratite nam se isključivo putem e-pošte: procelnica@opcinaernestinovo.com

Pozivi za podnošenje ponuda – modernizacija javne rasvjete ERNESTINOVO I DIVOŠ

Glavni projekt ZIP

16-050-EnU-JR-Ernestinovo-TROSKOVNIK -(Ernestinovo+Divoš)

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.doc

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – modernizacija javne rasvjete.docx

 

Javna nabava – 2016. godina

Izvješće o jednostavnoj nabavi
Robe (s PDV-om)Usluge (s PDV-om)Radovi (s PDV-om)
271.834,59 kn413.483,33 kn276.321,24 kn

 

Javna nabava – 2015. godina, 2014. godina, 2013. godina

2015. godina

Plan javne nabave

Izvješće o jednostavnoj nabavi
Robe (s PDV-om)Usluge (s PDV-om)Radovi (s PDV-om)
257.339,46 kn216.113,82 kn98.625,00 kn

Registar ugovora jednostavne nabave

U razdoblju od 1. 1. 2015. do 31. 12. 2015. Općina Ernestinovo nije provodila postupke javne nabave za nabavu roba i usluga vrijednosti iznad 200.000,00 kn, odnosno radova vrijednosti iznad 500.000,00 kn.