Uprava Općine

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Radno vrijeme: od 7:00 do 15:00 sati, od ponedjeljka do petka
Pauza: od 11:30 do 12:00 sati
Subotom, nedjeljom i blagdanom Jedinstveni upravni odjel ne radi

Pročelnica 

Jedinstvenog upravnog odjela

Ivana Švast Mikolčević
telefon: 031/270-215
e-pošta: procelnica(at)ernestinovo.hr

Administrativna tajnica

Eva Vaci
telefon: 031/270-226
e-pošta: tajnica(at)ernestinovo.hr

Knjigovodstvena referentica

 Ivana Dezső
telefon: 031/270-227
e-pošta: naplata(at)ernestinovo.hr

Računovodstvena referentica

Ivona Briški
telefon: 031/ 270-227
e-pošta: financije(at)ernestinovo.hr

Viša savjetnica za projekte EU

Maja Bračun
telefon: 031/270-225

e-pošta: projekti(at)ernestinovo.hr

Spremačica-dostavljačica

Katica Šestić
telefon: 031/270-226

 

VLASTITI KOMUNALNI POGON

Upravitelj Komunalnog pogona – voditelj poslova namještenika

Ivica Crnić

Namještenici komunalnog pogona

Ivan Đekemati

Mario Gaće

Ivan Kovač

Josip Pavković