Uprava Općine

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Radno vrijeme: od 7:00 do 15:00 sati, od ponedjeljka do petka
Pauza: od 11:30 do 12:00 sati
Subotom, nedjeljom i blagdanom Jedinstveni upravni odjel ne radi

Administrativna tajnica

Eva Vaci
telefon: 031/270-226
fax: 031/270-214
e-pošta: tajnica@opcinaernestinovo.com

 

Računovodstvena referentica

Zorica Šuica
031/ 270-227
e-pošta: racunovodstvo@opcinaernestinovo.com

 

Knjigovodstvena referentica

Ana Milić
031/270-227
e-pošta: naplata@opcinaernestinovo.com

Viša savjetnica za projekte EU

Maja Bračun, dipl. oec.
031/270-225

e-pošta: projekti@ernestinovo.hr

Spremačica-dostavljačica

Katica Šestić
Telefon: 031/270-226

 

VLASTITI KOMUNALNI POGON

Crnić Ivica, predradnik
Knajz Đuro, komunalni djelatnik
Đekemati Ivan, komunalni djelatnik
Tijardović Mario, komunalni djelatnik