Kronološki pregled povijesti

Površina 86 km2
Poljoprivredne površine 7.035 ha
Šumske površine 669 ha
Broj naselja 3
Naselja: Divoš
Ernestinovo
Laslovo
Broj stanovnika prema popisu iz 2011. godine 2189

1404 sagrađena je Kalvinska crkvau Laslovu, koja je  zatim preuređivana 1878, i uništena u domovinskom ratu 1991.

1475  selo Laslovo  je spomenuto kao tvrđava.
1697 nakon oslobođenja Slavonije od osmanske vlasti  načinjen je prvi popis koji donosi podatke i o selu Laslovo. U to doba bilo je 10 kuća.
1865 dolazak vlasnika laslovskog posjeda u Ernestinovo. Eisner i Klein u Bačkoj su tražili koloniste za svoj posjed. Kad su došli i Krnjaju i vidjeli tamošnje žitelje pri poslu rekoše jedan drugome „Solche Leute könnten wir brauchen“ ( takve ljude bi mi trebali). Odmah su počeli pregovarati, i u jesen se doseliše.

Prvo krštenje je bilo 15.09.1865.g. kada je rođena Ana, kći Stjepana Baloga i Marije Beck

1866 prvo vjenčanje u Ernestinovu je bilo 10. lipnja. Zaručnik, momak Antun Ekmayer 25.g., zaručnica Jelisava, kći Adama Hering 24. g.

1884 Osnovana je općina, do tada je Ernestinovo pripadala čepinskoj općini.

1888 Ernestinovo dobiva zidanu cestu
1892 postojala je mađarska škola u selu,službeno priznata sa strane tadašnje vlasti.Pripadnici drugih nacionalnosti doselile su se poslije i za vrijeme drugoga svjetskoga rata.Hrvati, Srbi, Mađari, Talijani, Muslimani, Makedonci, Nijemci, Poljaci živjeli su zajedno, štoviše sve nacionalnosti su preuzele mađarske običaje i jezik te se uklopile u zajednicu.
1910 g. postavljena je u pogon željeznica od Osijeka do Vinkovaca koja je bila u pogonu sve do 90′ tih godina kada je došlo do rata.

1911 otvara se pošta u Ernestinovu.
Proširena škola u dvorazrednu i uveden hrvatski jezik umjesto njemačkog (škola je postojala od početka)

1920 godine otvara se pošta u Laslovu

1921 blagoslov križa u Ernestinovo
U filijalu Ernestinovo bio je dugo godina križ prilično udaljen od prve kuće s desne strane kako se dolazi iz Osijeka. Nastojanjem učitelja Josipa Böhm premješten je pred prvu kuću i obnovljen. Dana 19.6. župnik ga je blagoslovio

1922 formira se limena glazba u Ernestinovu

1924 Na godu u Ernestinovu osnovano je dobrovoljno vatrogasno društvo. Nadzapovjednik mu je g. opć. bilježnik Adam Veber, koji je održao pred crkvom lijep govor o dužnostima vatrogasaca.

1925 U filijalu Laslovo je do 1.06.1925. postojala evangelističko reformirana konfesijonalna škola. Tog dana je podržavljena.
Agrarne oblasti otuđile su jedan dio zemljišta iz vlasništva veleposjednika Gustava pl. Reisner i dala siromašnim laslovčanima za potkućnicu. To se zemljište nalazi na istočnoj strani željezničke pruge Osijek- Vinkovci odmah kraj laslovačkog kolodvora. Tu su sagradili kuće i po jednom od vlasnika( prva od kuća) prozvali su taj dio sela Vendelovac ili Novo Selo.

Osnovano je DVD Laslovo

1926 Na dan goda 24.10  proslavljena je 60. godišnjica sela Ernestinova.

1927. Prvi nogometni klub u Laslovu osnovan je u kolovozu 1927. g. pod imenom: LABDARÚGÓ CLUB “ELÖRE” László “NOGOMETNI KLUB “NAPRIJED” Laslovo”.

1930 U Ernestinovu i Laslovu ulice nisu dobile imena nego je samo svaka kuća dobila broj (počinje pri ulazu u selo s osječke strane, desna strana parni, lijeva strana neparni brojevi)

1945 Ernestinovo dobiva uličnu rasvjetu i el. energiju

1946 Godine nastaje Kulturno-umjetničko društvo Petefi Šandor u Laslovu

1951 uvedena je el. energija u Laslovo

1953 Divoš postaje samostalno naselje

1960 osnovana je tekstilna tvornica „1. maj“ u Laslovu

1965 sagrađen Dom kulture u Laslovu, gdje je bila smještena čitaonica, knjižnica, radio i kino.

1967. Održava se osnivačku skupštinu na kojoj nogometni klub dobiva ime „NK Sloga Ernestinovo“

1973.  Likovna udruga “Petar Smajić” počela je s radom pod nazivom Kolonija kipara naivaca Jugoslavije. Prva osnivačka sjednica bila je u Osnovnoj školi Ernestinovo 22. Veljače.

1977 izgrađena je trafostanica Ernestinovo 400/100kV.

1978.Kud “Josip Kozarac” Ernestinovo po prvi put je  osnovan.

1980 pušten je u rad mjesni vodovod u Ernestinovu.

1989 Uveden vodovod samodoprinosom u Laslovo.

1991 Svi objekti u Laslovu  i Ernestinovu za vrijeme velikosrpske agresije su razoreni do temelja

1997 omogućen povratak u Ernestinovo i Laslovo uz predočenje plavog kartona.

1998. počinje obnova ratom razrušenih objekata u Laslovu i Ernestinovu

2003. postavljen kamen temeljac za novu crkvu Presvetog Trojstva.

2009. izgrađeno općinsko sjedište u Ernestinovu

2009. Završen plinovod u Ernestinovu