Raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem

Dana 20. prosinca 2023. godine, Općinsko vijeće općine Ernestinovo usvojilo je Odluku o donošenju Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem. Odluka je objavljena u Službenom glasniku općine Ernestinovo broj 15/23, dok se prilozi Odluci objavljuju ovdje :

Prikaz raspolaganja po česticama

Nacrt Programa raspolaganja – sumarni dio

Program-rapolaganja-poljoprivrednim-zemljistem

Sukladno odredbi članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18) Općina Ernestinovo izrađuje Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za svoje područje.

Objavljuje se nacrt Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Ernestinovo.

Javni uvid traje od 24. svibnja do 8. lipnja 2018. do 14:00 sati te se do toga vremena mogu podnositi prigovori, prijedlozi i mišljenja zainteresirane javnosti.

Obavijest o javnom uvidu

Nacrt prijedloga Programa raspolaganja – sumarni dio

Prijedlog Programa raspolaganja – Tablica V1

Obrazloženje Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem Općine Ernestinovo

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – PROGRAM RASPOLAGANJA

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU – Program raspolaganja državnim polj. zemljištem

Grafički prikazi poljoprivrednog zemljišta naznačeni na kopiji katastarskog plana