Projekt Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Ernestinovu

Općina Ernestinovo korisnik je bespovratnih sredstava Podmjere 7.4. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, Operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” u iznosu od 5.764.538,18 HRK. Ukupni iznos projekta je 6.066.767,83 HRK.

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

 

CILJEVI PROJEKTA:

Izgradnjom vrtića i opremanjem istoga u skladu sa nacionalnim pedagoškim standardom, te osnivanjem predškolske ustanove koja će djelovati u novoizgrađenom objektu stvoriti primjerene suvremene uvjete za predškolski odgoj djece sa područja općine Ernestinovo, te time doprinijeti poboljšanju uvjeta života stanovnika i smanjenju depopulacije na području Slavonije i Baranje.

 

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Izgrađen i opremljen objekt dječjeg vrtića (520,41 m2 bruto površina) za predškolski odgoj 56 djece u skladu s nacionalnim pedagoškim standardom

 

GLAVNE AKTIVNOSTI

1. Provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova na izgradnji objekta dječjeg vrtića, zatim za usluge opremanja objekta dječjeg vrtića, usluge stručnog nadzora i konzultantske usluge vođenja projekta i pripreme dokumentacije javne nabave
2. Izgradnja dječjeg vrtića u Ernestinovu sukladno projektnoj dokumentaciji i troškovniku radova, odnosno građevinskoj dozvoli
3. Opremanje novoizgrađenog vrtića sukladno projektnoj dokumentaciji opremanja
4. Aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta
5. Tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole

 

POČETAK PROVEDBE PROJEKTA:

21.12.2018.