Konjički klub “Slavonija i Baranja”

Darko Čelik – Čaruga, predsjednik
Telefon: 098/9040-161

Dušan Stazić, tajnik
Telefon: 098/180-5595
E-mail: dusan.stazic@gmail.com

Adresa udruge: Vladimira Nazora 64, Ernestinovo

Konjički klub „Slavonija i baranja“ sa sjedištem u Ernestinovu osnovan je 2007. godine. Klub je registriran kao Udruga i okuplja 45 članova iz dvije županije (Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske) i sa prostora osam općina (Ernestinovo, Antunovac, Čepin, Vladislavci, Šodolovci, Vuka, Semeljci i Trpinja).

U dosadašnjem djelovanju organizirano je 8. svatovskih zaprega u sklopu Kiparskih kolonija, sudjeluje se na pokladnim jahanjima, Đakovačkim vezovima, Vinkovačkim jesenima i ostalim manifestacijama po pozivu.

Ciljevi kluba su očuvanje, promicanje i razvijanje kulturne i tradicijske baštine konjogojaca sa područja Slavonije i baranje kao i suradnja sa ostalim udrugama u RH. Također jedan od temeljnih ciljeva je sudjelovanje i organizacija športsko-rekreativnih natjecanja. Klub ima na raspolaganju zemljišni prostor od 2,7 ha na korištenje koji je uređen sa montažnim objektom cca 70 m kvadratnih koji koriste i ostale Udruge po potrebi za svoje aktivnosti.

Sve novosti kategorije Konjičkog kluba “Slavonija i Baranja”