Naknada za novorođenu djecu

Općinsko vijeće Općine Ernestinovo na 2. sjednici održanoj 29. lipnja 2017. donijelo je odluku o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta:

 • za prvo i drugo dijete 3.000,00 kn neto
 • za treće i svako daljnje dijete 5.000,00 kn neto

Odluka o izmjeni Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta

Odluka o dopuni Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta 2018

Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta 2017

Zahtjev za isplatu naknade za opremanje novorođenog djeteta

 

Pravo na novčanu pomoć ostvaruje jedan od roditelja novorođenog djeteta pod uvjetima:

 • da je roditelj koji podnosi zahtjev za novčanu pomoć državljanin Republike Hrvatske s neprekidno prijavljenim prebivalištem na području Općine Ernestinovo najmanje godinu dana prije rođenja djeteta
 • da je dijete nakon rođenja prijavljeno na području Općine Ernestinovo
 • da drugi roditelj ima prebivalište na području Općine Ernestinovo, ako je dijete rođeno u braku
 • da roditelji i dijete nakon rođenja zadrže prijavljeno prebivalište na području Općine Ernestinovo najmanje godinu dana od rođenja djeteta

Ako se radi o samohranom roditelju koji podnosi zahtjev za novčanu pomoć, potrebno je ispuniti uvjete za isplatu novčane pomoći samo u odnosu na tog roditelja te u odnosu na dijete.

Pravo na novčanu naknadu roditelji mogu ostvariti i ako nisu imali neprekidno prijavljeno prebivalište na području Općine Ernestinovo godinu dana prije rođenja djeteta, ako su roditelji prije rođenja djeteta pokazali namjeru trajnog stanovanja na području Općine Ernestinovo, stjecanjem stambene nekretnine na području Općine Ernestinovo i prijavom prebivališta na adresi te nekretnine.

Smatrat će se da su roditelji stekli nekretninu na području Općine Ernestinovo, ako je barem jedan roditelj suvlasnik nekretnine u dijelu od 1/2 suvlasničkog udjela ili većem. U tom slučaju roditelj koji podnosi zahtjev dužan je dostaviti dokaz u stjecanju nekretnine na području Općine Ernestinovo.

Roditelj novorođenog djeteta podnosi zahtjev za isplatu novčane pomoći Jedinstvenom upravnom odjelu u roku od 12 mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se podnosi prijava.

Uz prijavu roditelj je dužan priložiti:

 • kopiju svoje osobne iskaznice
 • izvadak iz matice rođenih ili rodni list za novorođeno dijete
 • izvadak iz matice rođenih ili rodni list za oba roditelja ako je dijete rođeno u braku
 • uvjerenja o prebivalištu za dijete i za oba roditelja (osim ako se radi o samohranom roditelju, tada prilaže samo za dijete i sebe) – ne starije od datuma rođenja djeteta
 • izvatke iz matice rođenih ili rodne listove za svu djecu roditelja koji podnosi zahtjev
 • uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB) djeteta
 • kopiju kartice bankovnog tekućeg računa

Roditelji su dužni vratiti novčanu pomoć u sljedećim slučajevima:

 • ako odjave prebivalište s područja Općine Ernestinovo prije isteka roka od 12 mjeseci od isplate naknade
 • ako odjave djetetovo prebivalište s područja Općine Ernestinovo prije isteka roka od 12 mjeseci od isplate naknade
 • ako se utvrdi da su primili novčanu pomoć po istoj ili bitno sličnoj osnovi od druge općine ili grada