Naknada za novorođenu djecu

Općinsko vijeće Općine Ernestinovo na 2. sjednici održanoj 29. lipnja 2017. donijelo je odluku o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta:

 • za prvo i drugo dijete 3.000,00 kn neto
 • za treće i svako daljnje dijete 5.000,00 kn neto

Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta 2017

Zahtjev za isplatu naknade za opremanje novorođenog djeteta

 

Pravo na novčanu pomoć ostvaruje jedan od roditelja novorođenog djeteta pod uvjetima:

 • da je roditelj koji podnosi zahtjev za novčanu pomoć državljanin Republike Hrvatske s neprekidno prijavljenim prebivalištem na području Općine Ernestinovo najmanje godinu dana prije rođenja djeteta
 • da je dijete nakon rođenja prijavljeno na području Općine Ernestinovo
 • da drugi roditelj ima prebivalište na području Općine Ernestinovo, ako je dijete rođeno u braku
 • da roditelji i dijete nakon rođenja zadrže prijavljeno prebivalište na području Općine Ernestinovo najmanje godinu dana od rođenja djeteta

Ako se radi o samohranom roditelju koji podnosi zahtjev za novčanu pomoć, potrebno je ispuniti uvjete za isplatu novčane pomoći samo u odnosu na tog roditelja te u odnosu na dijete.

Roditelj novorođenog djeteta podnosi zahtjev za isplatu novčane pomoći Jedinstvenom upravnom odjelu u roku od 12 mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se podnosi prijava.

Uz prijavu roditelj je dužan priložiti:

 • kopiju svoje osobne iskaznice
 • izvadak iz matice rođenih ili rodni list za novorođeno dijete
 • izvadak iz matice rođenih ili rodni list za oba roditelja ako je dijete rođeno u braku
 • uvjerenja o prebivalištu za dijete i za oba roditelja (osim ako se radi o samohranom roditelju, tada prilaže samo za dijete i sebe) – ne starije od datuma rođenja djeteta
 • izvatke iz matice rođenih ili rodne listove za svu djecu roditelja koji podnosi zahtjev
 • uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB) djeteta
 • kopiju kartice bankovnog tekućeg računa

Roditelji su dužni vratiti novčanu pomoć u sljedećim slučajevima:

 • ako odjave prebivalište s područja Općine Ernestinovo prije isteka roka od 12 mjeseci od isplate naknade
 • ako odjave djetetovo prebivalište s područja Općine Ernestinovo prije isteka roka od 12 mjeseci od isplate naknade
 • ako se utvrdi da su primili novčanu pomoć po istoj ili bitno sličnoj osnovi od druge općine ili grada