Imovina

Ovdje nešto teksta o imovini

Zakljucak o odobravanju odluke o otpisu

Zakljucak o prodaji nekretnine kcbr. 610-2, k.o. Ernestinovo

Zakljucak o prihvacanju revidirane cijene za prodaju nekretnine Omisalj

Odluka o raspisivanju javnog natjecaja – Omisalj 3 izmjena odluke

Odluka o raspisivanju javnog natjecaja – odmaraliste Omisalj