Strateški i razvojni dokumenti

Strategija razvoja Općine Ernestinovo

Strategija razvoja Opcine Ernestinovo 2015.-2020.

Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Ernestinovo

 

Razvojna strategija LAG-a “Vuka-Dunav”

LAG Vuka-Dunav – 1. Strategija

LAG Vuka-Dunav – 1.1. Prilozi strategije

LAG Vuka-Dunav – 1.2. Pravilnici strategije 2016

 

Procjena rizika od velikih nesreća

Procjena rizika od velikih nesreća – Općina Ernestinovo-2021.