Strateški i razvojni dokumenti

Prostorni plan Općine Ernestinovo

Prostorni plan te njegove izmjene možete pogledati na:

Prostorni plan Općine Ernestinovo

Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ernestinovo
Procjena rizika od velikih nesreća Općine Ernestinovo
Strategija razvoja pametne Općine Ernestinovo 2022-2027
PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI OPĆINE ERNESTINOVO od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2030. godine
Plan djelovanja civilne zaštite Općine Ernestinovo