Strateški i razvojni dokumenti

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Općine Ernestinovo
Prostorni plan Općine Ernestinovo

Prostorni plan te njegove izmjene možete pogledati na:

Prostorni plan Općine Ernestinovo

Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ernestinovo
Procjena rizika od velikih nesreća Općine Ernestinovo
Provedbeni plan Općine Ernestinovo
Strategija razvoja pametne Općine Ernestinovo 2022-2027