Strateški i razvojni dokumenti

Plan djelovanja civilne zaštite Općine Ernestinovo
Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ernestinovo
Procjena rizika od velikih nesreća Općine Ernestinovo
Strategija razvoja pametne Općine Ernestinovo 2022-2027
PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI OPĆINE ERNESTINOVO od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2030. godine