Općinska načelnica

Izvršno tijelo je općinska načelnica i ona zastupa jedinicu lokalne samouprave. Općinska načelnica priprema prijedloge općih akata te izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, usmjerava i nadzire djelovanje upravnih tijela te upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima.

NAČELNICA OPĆINE ERNESTINOVO

Poštovani posjetitelji, dobrodošli na web stranicu Općine Ernestinovo.

Želja nam je upoznati ponajprije stanovnike Laslova, Divoša i Ernestinova s događanjima i novostima u Općini Ernestinovo i našoj županiji, te povećati transparentnost poslovanja naše općine.

Na web stranici naći ćete sve podatke o projektima, prijavama na natječaje, planovima i realizaciji planiranih projekata, odlukama i aktima koje donosi Općinsko vijeće Općine Ernestinovo i načelnik.

Želja nam je potaknuti napredak i razvoj naše zajednice, kako infrastrukturnim tako i društvenim i kulturnim projektima.

Pozvani ste u svakom trenutku obratiti nam se sa svojim idejama, potrebama ili kritikama. Pozvani ste sudjelovati u stvaranju bolje i ljepše budućnosti Općine Ernestinovo!

Načelnica Općine Ernestinovo
Marijana Junušić, univ. spec. oec. (HDZ)

ZAMJENIK NAČELNICE OPĆINE ERNESTINOVO

Željko Katić (HDZ)

 

ZAMJENIK NAČELNICE OPĆINE ERNESTINOVO IZ REDA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE

Deže Kelemen, kandidat grupe birača
tel. 031/270-225

PRIMOPREDAJA IZVRŠNIH OVLASTI
Primopredaja izvršnih ovlasti između prethodnog načelnika Matije Greifa i načelnice Marijane Junušić izvršena je 29. svibnja 2017. Objavljuje se Izvješće o primopredaji koje je podnio prethodni načelnik Matija Greif.

Izvješće o primopredaji izvršnih ovlasti