Općinska načelnica

Izvršno tijelo je općinska načelnica i ona zastupa jedinicu lokalne samouprave. Općinska načelnica priprema prijedloge općih akata te izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, usmjerava i nadzire djelovanje upravnih tijela te upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima.

NAČELNICA OPĆINE ERNESTINOVO

Poštovani posjetitelji, dobrodošli na web stranicu Općine Ernestinovo.

Želja nam je upoznati ponajprije stanovnike Laslova, Divoša i Ernestinova s događanjima i novostima u Općini Ernestinovo i našoj županiji, te povećati transparentnost poslovanja naše općine.

Na web stranici naći ćete sve podatke o projektima, prijavama na natječaje, planovima i realizaciji planiranih projekata, odlukama i aktima koje donosi Općinsko vijeće Općine Ernestinovo i načelnik.

Želja nam je potaknuti napredak i razvoj naše zajednice, kako infrastrukturnim tako i društvenim i kulturnim projektima.

Pozvani ste u svakom trenutku obratiti nam se sa svojim idejama, potrebama ili kritikama. Pozvani ste sudjelovati u stvaranju bolje i ljepše budućnosti Općine Ernestinovo!

Načelnica Općine Ernestinovo
Marijana Junušić, univ. spec. oec. (HDZ)

 

ZAMJENIK NAČELNICE OPĆINE ERNESTINOVO IZ REDA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE

Deže Kelemen, kandidat grupe birača
tel. 031/270-225

PRIMOPREDAJA IZVRŠNIH OVLASTI
Primopredaja izvršnih ovlasti između prethodnog načelnika Matije Greifa i načelnice Marijane Junušić izvršena je 29. svibnja 2017. Objavljuje se Izvješće o primopredaji koje je podnio prethodni načelnik Matija Greif.

Izvješće o primopredaji izvršnih ovlasti