3D video Parka skulptura i Galerije Petar Smajić

Pogledajte prekrasan 3D video Parka skulptura i Galerije Petar Smajić Ernestinovo, prikaz jedinstvenih skulptura naive koje su kroz pola stoljeća stvarali kipari naivci, dlijetom  i batom, urezujući u trupac starog slavonskog hrasta svoja poimanja svakodnevice seljaka, težačkog života i običaja.