Sufinanciranja

Sufinanciranje kamata na kredite za EU projekte

Općina Ernestinovo uključena je u projekt osječko-baranjske županije za sufinanciranje kamatnih stopa na kredite udrugama za EU projekte.

  • osječko-baranjska županija – 2%
  • Općina Ernestinovo  – 1%

Ukupan iznos sufinanciranja kamata za udruge sa područja Općine Ernestinovo je 3%.

Odluka o sufinanciranju kamatne stope

 

Sufinanciranje prijevoza za učenike i studente

Općina Ernestinovo uz Vladu i osječko-baranjsku županiju sufinancira cjelokupni iznos karte za učenike do grada, te za studente u iznosu od 300,00 kn mjesečno.