Usluge

Ovdje navesti usluge koje Općina daje svojim stanovnicima:

Odvoz i recikliranje otpada

Javna rasvjeta

Veterinari

Dimnjačari

Zdravstvena zaštita