Pristup informacijama

Službenik za informiranje

Ivana Švast Mikolčević
tel: 031/270-215
fax: 031/270-215
email: procelnica@ernestinovo.hr

Općina Ernestinovo
Vladimira Nazora 64
31215 Ernestinovo

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/2013; 85/2015) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti.
Zakon o pravu na pristup informacijama svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima omogućuje pravo na pristup informacijama. Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva. Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, 15/14)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.htmlZahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Godišnja izvješća

Godisnje_izvjesce (2)izvjesce (1)

Godisnje_izvjesceGodisnje_izvjesce

Godisnje_izvjesce_za_2021 Godisnje_izvjesce_za_2021

Godišnje izvješće za 2020.   Godišnje izvješće za 2020.

Godisnje_izvjesce za 2019

Godišnje izvješće za 2018

Godisnje izvjesce za 2017

Godišnje izvješće za 2016

Godišnje izvješće za 2015

Upitnik-za-samoprocjenu