Otvoreni podaci

Otvoreni podaci su podaci koji su javno i besplatno dostupni, a namijenjeni su ponovnoj uporabi u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja je različita od svrhe za koju su izvorno izrađeni ili prikupljeni.

Tijela javne vlasti obvezna su u strojno čitljivom obliku (CSV, XLS, XML, JSON, HTML i sl. format) objavljivati registre i baze podataka koje su izradili u okviru svoje nadležnosti, a za koja ne postoje zakonska ograničenja.

Dodatno, tijela su bez obzira na karakter skupa podataka, odnosno čak i ako  postoje zakonska ograničenja, obavezna objaviti popis o registrima i bazama podataka iz svoje nadležnosti (tzv. asset list), uz metapodatke i informaciju o načnu pristupa odnosno ponovne uporabe (npr. otvoreni podaci, djelomično otvoreni, dostupni samo određenom krugu ovlaštenika i sl.).

Objava podataka u strojno čitljivom obliku temeljni je preduvjet za razvoj mogućnosti koje pruža Zakon o pravu na pristup informacijama – ponovne uporabe informacija, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, različite od one radi koje su nastali.

Popis skupova podataka s metapodacima Općine Ernestinovo

POVEZNICE NA REGISTRE

Registar-ugovora-na-dan-31.prosinca-2022. godine

Izvjesce-o-iznosu-rasporedenih-i-isplacenih-sredstava-iz-proracuna-jedinice-samouprave-za-redovito-godisnje-financiranje za 2022.godinu

Popis-donacija-i-sponzorstva-na-dan-31.12.2022.

Registar ugovora na dan 31.prosinca 2022.

Popis-donacija-i-sponzorstva-na-dan-31.12.2021.

REGISTAR-UGOVORA-NA-DAN-31.12.2021.

Izvjesce-o-iznosu-rasporedenih-i-isplacenih-sredstava-iz-proracuna-jedinice-samouprave-za-redovito-godisnje-financiranje-2021. (1)

Udjeli-u-trgovačkim-društvima-na-dan-31.-12.-2019.

Registar-imovine-i-komunalne-infrastrukture-na-dan-31.-12.-2019.