Osnažene Ernestine

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/1-24-26 od 7. ožujka 2024. godine, 1.4.2024. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Osnažene Ernestine, nositelja Općina Ernestinovo. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda plus kroz program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.- 2027. u financijskom razdoblju 2014. -2020.

Naziv projekta: Osnažene Ernestine

Nositelj projekta: Općina Ernestinovo

Trajanje projekta: 1.4.2024- 1.1.2027. (36 mjeseci)

Ukupna vrijednost projekta: 1.155.000,00 eura

Intenzitet potpore:  100%

Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda plus i Državnog proračuna Republike Hrvatske

O PROJEKTU:

  • CILJ: Povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi te pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom.
  • AKTINOSTI: Objava javnog poziva za iskaz interesa. Pružanje usluge potpore i podrške za 132 osobe starijih od 65 godina i odraslih osobama s invaliditetom (18 i više godina) čime se pridonosi njihovoj većoj socijalnoj uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu te osiguravanju prava na život u zajednici. Zapošljavanje 22 pružatelja usluga podrške i potpore na vrijeme od 35 mjeseci. Nabava i podjela paketa higijenskih potrepština, komunikacija i vidljivost te upravljanje projektom

Kontakt osoba:

Maja Bračun, voditelj projekta

Tel: 031/270 225

E-mail: projekti@ernestinovo.hr

Adresa: Općina Ernestinovo, V. Nazora 64, 31215 Ernestinovo

Povezani linkovi: https://esf.hr/esfplus/