Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt „Zelena zona Ernestinovo“

Projekt “Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt „Zelena zona Ernestinovo“” ugovorilo je s Općinom Enestinovo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu Nacionalnog plana otpornosti i oporavka.

PROJET SE FINANCIRA IZ NACIONALNOG PLANA ZA OPORAVAK I OTPORNOST 2021. – 2026.

O PROJEKTU:

Naziv projekta: „Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt „Zelena zona Ernestinovo““

Referentni broj ugovora: C2.1.R2.I1.01.056

Vrijednost ugovora: 88.393,38 eura (98.214,87 eura)

Korisnik: Općina Ernestinovo

Upravljačko tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Vrijeme trajanja projekta: 5.4.2023.-31.5.2025.

Kontakt osoba: Marijana Junušić, 031/270 216, V. Nazora 64 Ernestinovo, nacelnica@ernestinovo.hr

Projektom „Zelene zone Ernestinovo“ obnovit će se močvarno-vlažna staništa na području 1 Ha i očuvati ekosustav putem ozelenjivanja  na ostatku površine, te izgraditi 4,2 km biciklističko-pješačkih staza. Svrha projekta je povećati kvalitetu života i podignuti svijest stanovnika Općine Ernestinovo (pripadajućih naselja Ernestinova, Divoš i Laslovo) kroz izgradnju zelene infrastrukture uz podizanje svijesti o važnosti: donjih tokova rijeka, močvarnih udolina, važnosti močvarnih sustava pri pročišćavanju podzemnih voda, važnosti močvarnog raslinja i močvarnih šuma, životinjskog svijeta močvarnih područja. Cilj projekta je na  površinskom prostoru od ukupno 80.181 m2 pokazati prednosti vraćanja močvarnih staništa i njihov utjecaj na oživljavanje flore i faune te pokazati benefite za sredinu kroz povećanje kvalitete života, smanjenje CO2, povoljnog utjecaja na klimu, potaknuti mještane na suživot s prirodom i promovirati odgovoran način upravljanja prirodnim resursima.

Kroz projekt se izrađuje projektno tehnička dokumentacija.

Priprema projektno-tehničke dokumentacije obuhvaća:
1. Izrada idejnog i glavnog projekta  krajobraznog uređenja „Zelene zone Ernestinovo“
2. Izrada studije izvedivosti sa analizom troškova i koristi za projekt „Zelena zona Ernestinovo“
3. Izrada elaborata zaštite okoliša za potrebe provođenja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
4. Izrada dokumentacije o nabavi za realizaciju projekta „Zelene zone Ernestinovo” (dijelova ili kompletne dokumentacije o nabavi neophodne za fizičku implementaciju planiranog projekta).

„Financira Europska unija – NextGenerationEU“.