Financiranje političkih aktivnosti vijećnika

Jedinice samouprave dužne su nakon završetka poslovne godine, a najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu objaviti na svojim mrežnim stranicama izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna jedinice samouprave za redovito godišnje financiranje svake političke stranke zastupljene u predstavničkom tijelu jedinice samouprave i svakog nezavisnog vijećnika.

Izvješća trebaju sadržavati sljedeće podatke:

– naziv političke stranke odnosno ime i prezime nezavisnog zastupnika odnosno nezavisnog vijećnika i naziv neovisne liste odnosno liste grupe birača s koje je nezavisni zastupnik odnosno nezavisni vijećnik izabran

– ukupan iznos raspoređenih sredstava za svaku političku stranku, nezavisnog zastupnika odnosno nezavisnog vijećnika, prema odlukama Općinskog vijeća o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje  i

– ukupan iznos isplaćenih sredstava iz proračuna jedinice samouprave za svaku političku stranku, nezavisnog zastupnika odnosno nezavisnog vijećnika za redovito godišnje financiranje.