Nerazvrstane ceste

Prema Zakonu o cestama javne ceste se razvrstavaju u jednu od sljedeće četiri skupine:

 1. autoceste,
 2. državne ceste,
 3. županijske ceste,
 4. lokalne ceste.

Područjem Općine Ernestinovo prolazi jedna državna cesta (DC 518), tri županijske ceste (ŽC 4109, ŽC 4130, ŽC 4121) te dvije lokalne ceste (LC 44111, LC 44112).

Kartu cestovne mreže Osječko-baranjske županije možete pogledati na ovoj poveznici.

Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu Zakona o cestama.

Nerazvrstana cesta je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi.

U naravi se najčešće radi o ulicama u naseljima te o njima vodi brigu Općina Ernestinovo.

Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta odnosno čišćenje od snijega i leda te posipanje prometnica solju obavlja Komunalni pogon Općine Ernestinovo, sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture, koji svake godine donosi Općinsko vijeće za iduću proračunsku godinu.

Ulice koje održava Komunalni pogon Općine Ernestinovo:

ERNESTINOVO

 1. Ulica Bana Josipa Jelačića
 2. Ulica Braće Radića
 3. Ulica frankopanska
 4. Ulica Ivana Gorana Kovačića
 5. Ulica kardinala Alojzija Stepinca
 6. Ulica Nikole Šubića Zrinskog
 7. Rokin put
 8. Stadionska ulica
 9. Sunčana ulica
 10. Ulica Petra Smajića

LASLOVO

 1. Ulica Ivana Gorana Kovačića
 2. Ulica Josipa Kozarca
 3. Laslovački prokop
 4. Mirna ulica
 5. Ulica pobjede (preko pruge, prema Vrbiku)
 6. Ulica Rudolfa Frančića
 7. Školska ulica
 8. Ulica dr. Franje Tuđmana
 9. Vinogradska ulica
 10. Zadružna ulica

DIVOŠ

 1. Ulica Koče Popovića

Zimsku službu za Ulicu Vladimira Nazora u Ernestinovu organiziraju Hrvatske ceste jer se radi o državnoj cesti (DC 518).

Uprava za ceste Osječko-baranjske županije nadležna je za održavanje lokalnih i županijskih cesta te organizira zimsku službu za sljedeće ulice:

 • ERNESTINOVO: Školska ulica (ŽC 4109) i Ulica Matije Gupca (ŽC 4130)
 • LASLOVO: Ulica Petőfi Sándora, Trg hrvatskih branitelja, Ulica Vladimira Nazora, Kolodvorska ulica (sve navedene ulice su na ŽC 4121), te Ulicu pobjede (LC 44111)