Nastavak unaprijeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Općina Ernestinovo kao nositelj projekta u partnerstvu s Dječjim vrtićem “Ogledalce ” Ernestinovo prijavila je na Poziv: Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja projekt: Obiteljski sklad kroz produljeni rad DV “Ogledalce” Ernestinovo.

Projekt je sufinanciran od strane Europskog socijalnog fonda iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Nositelj projekta: Općina Ernestinovo

Kodni broj: UP 02.2.2.16.0188

Partner na projektu: DV “Ogledalce” Ernestinovo

Cilj projekta je uskladiti poslovni i obiteljski život za minimalno 50 obitelji polaznika DV “Ogledalce” u minimalno dvije vrtićke i jednoj jasličkoj skupini. Ovo će se ostvariti osnaživanjem kapaciteta odgojitelja te zapošljavanjem novog stručnog osoblja i nabavku potrebne opreme kroz period od 20 mjeseci.

Vrijednost projekta: 1.055.086,14 HRK

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. u 100% iznosu 1.055.086,14 HRK.

Trajanje projekta: 20 mjeseci

Kontakt osoba: Marijana Junušić,

E- mail: tajnica@ernestinovo.hr

Tel: 031/270-226
Web: www.ernestinovo.hr

Link: 

www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr/