NOVE VJEŠTINE ODGOJITELJA ZA RAST I RAZVOJ DJECE

U sklopu projekta „Obiteljski sklad kroz produljeni rad DV Ogledalce Ernestinovo“  odgojiteljice su pohađale edukaciju i oblike podrške u primjeni Montessori pedagogije.

Pedagogija Marie Montessori temelji se na znanstvenom promatranju spontanog učenja djece, na poticanju vlastitog djelovanja djeteta i njegove samostalnosti te na poštovanju djetetove osobnosti. U središtu Montessori pedagogije je dijete. Ona gleda i poštuje dijete u njegovoj cjelovitosti.

Mogućnost pružena svakom djetetu da se razvija vlastitim tempom uvelike pomaže u razvoju djetetove pozitivne slike o sebi. Oni koji brže uče ne moraju se zaustavljati zbog onih sporijih, a oni sporiji (bez obzira na razloge sporosti) ne doživljavaju razočarenja stalnim požurivanjem, jer idu naprijed vlastitim tempom. Na taj način, samostalno djelujući dijete gradi svoju sliku o sebi, a cijela koncepcija posložena je tako da djetetu omogućava da savlada zadatke i postavljene ciljeve te tako stekne samopoštovanje i samopouzdane.

Suvremena istraživanja pokazuju da djeca koja pohađaju Montessori programe u usporedbi s djecom iz redovitih programa pokazuju bolju motivaciju za prihvaćanje novih sadržaja, pozitivan odnos prema učenju, veću samostalnost, te odgovornost prema zajednici.

Svrha edukacije odgojitelja je da nakon usvojenih novih znanja u svakodnevnom radu s djecom primjenjuju odgojno-obrazovni rad prema koncepciji Marie Montessori s odgovarajućim priborom. Stoga  smo u sklopu projekta nabavili  i didaktičku opremu za Montessori, te će nakon edukacije odgojiteljice primjenjivati načela Montessori u svakodnevnim aktivnostima s djecom usmjerena ka stjecanju određenih znanja, vještina i vrijednosti.

Jedna od spontanih aktivnosti u sklopu projekta, a koja se poklapa s navedenim načelima, bila je i nabavka koki. Kao što priliči svakoj seoskoj kući,  a i kako bismo djecu učili pozitivnom odnosu prema životinjama i brizi o njima, nabavili smo domaće koke i izgradili im dostojan kokošinjac.  Kada djeca istrče u dvorište vrtića, prvo se upute kod koka kako bi se pobrinuli za njih, nahranili ih i pogledali dali su im koke podarile koje jaje.

 

Projekt i aktivnost navedene edukacije u sklopu projekta sufinancirala je Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda, iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. u 100% iznosu od 140.034,04 eura (1.055.086,14 kuna)