Zaštita osobnih podataka građana

Voditelj obrade podataka Općina Ernestinovo, sa sjedištem u Ernestinovu, Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo, OIB 70167232630 (dalje u tekstu: voditelj obrade) kao tijelo javne vlasti koje prikuplja i obrađuje osobne podatke građana, dužno je imenovati službenika za zaštitu podataka.

Službeni kontakt podaci službenice za zaštitu podataka su:

Općina Ernestinovo, službenica za zaštitu podataka, Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo

adresa e-pošte: procelnica@ernestinovo.hr

telefonski broj: 031 270 215

Službenica za zaštitu podataka obavlja sljedeće zadaće i dužnosti:

  • informira i savjetuje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenike koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka te drugim odredbama EU ili Republike Hrvatske o zaštiti podataka,
  • prati poštovanje Opće uredbe o zaštiti podataka te drugih odredaba EU ili Republike Hrvatske o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoba koje sudjeluju u postupcima obrade te povezane revizije,
  • pruža savjete, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Opće uredbe o zaštiti podataka
  • surađuje s nadzornim tijelom,
  • djeluje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo u pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Opće uredbe o zaštiti podataka, te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.