Odvoz i recikliranje otpada

Komunalni otpad će i nadalje odvoziti Unikom d.o.o. po sljedećem rasporedu:

 • zelene posude s mješovitim otpadom praznit će jednom tjedno, odnosno svakog ponedjeljka,
 • plave posude i vreće s PVC ambalažom praznit će se jednom mjesečno, odnosno prvog petka u mjesecu.

Kako je za svaku vrstu otpada predviđen posebni kamion koji ga prikuplja može se dogoditi da najprije bude odvezen papir, a tijekom dana i PVC ambalaža (ili obrnuto).

Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti 2015

 Razvrstavanje otpada
Općina Ernestinovo razvrstava otpad po sirovinama na kućnom pragu. Za tu je svrhu, uz sufinanciranje Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša, za sve korisnike usluge odvoza kućnog otpada nabavila posude za odlaganje i razvrstavanje otpada. Plave posude besplatne su za građane, a namijenjene su za prikupljanje starog papira i kartona.

Uz plave kante, predviđeno je i korištenje posebnih vreća za PVC ambalažu, ukupno 12 vreća, odnosno za svaki mjesec po jedna. Na vrećama se nalaze upute o tome koja vrsta ambalaže se u njih odlaže. One su za građane također besplatne.

Za odlaganje starog papira, PVC ili metalne ambalaže predviđeni su i posebni reciklažni otoci koje građani mogu slobodno koristiti neovisno o razvrstavanju u plave posude i vreće za PVC ambalažu.

Ukoliko se dogodi da građani zaborave izvesti plavu posudu ili to zbog odsutnosti ne mogu učiniti mogu je izvesti na ulicu sljedećeg mjeseca ili stari papir i PVC ambalažu odložiti u kontejnere na reciklažnim eko-otocima ako ne žele ili ne mogu čekati sljedeći mjesec.

Lokacije reciklažnih eko-otoka:

 • u Divošu kod nekadašnje mljekare
 • u Ernestinovu kod nekadašnje crkve
 • u Laslovu kod Poštanskog ureda
 • Javna površina Ernestinovo, Ulica Petra Smajića-kod benzinske postaje, k.č.br.84/3, k.o. Ernestinovo
 • Javna površina Ernestinovo, Sunčana ulica, č.br. 928 uz česticu k.č.br. 197, k.o. Ernestinovo
 • Javna površina Laslovo, raskrižje  Ulice R.Frančića i Ulice pobjede, č.br. 702/21, k.o. Laslovo.

U slučaju da se utvrdi nepravilno razvrstavanje otpada, odnosno da se u plave posude ili vreće za PVC ambalažu odlaže i drugi otpad, takve plave posude neće biti ispražnjene, a moguće su i prekršajne sankcije. Stoga molimo građane da pravilno odvajaju otpad, a zelene posude koriste samo za otpad koji nije papir niti PVC ambalaža.

Reciklažno dvorište

Stanovnicima s područja Općine Ernestinovo omogućeno je korištenje reciklažnog dvorišta u Općini Antunovac, koje se nalazi u Gospodarskoj zoni Općine Antunovac.

Odluka funkcioniranju zajedničkog reciklažnog dvorišta

Raspored odvoza glomaznog komunalnog otpada i rada mobilnih reciklažnih dvorišta u Općini Ernestinovo

Glomazni komunalni otpad te rad mobilnih reciklažnih dvorišta u 2022. godini odvijat će se prema sljedećem rasporedu:

Raspored odvoza glomaznog otpada i mobilna reciklažna dvorišta 2022.

Mještani trebaju glomazni komunalni otpad iznijeti pred svoju kuću (prema rasporedu). Glomazni komunalni otpad odvozit će se putem Unikomovih kamiona, a utovar također obavlja Unikom.

Građani jedino trebaju u zakazani dan izvesti glomazni otpad, najbolje dan ranije.

Prijava nepropisno odbačenog otpada

Sve obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu na području Općine Ernestinovo građani mogu dojaviti na broj telefona: 031/270-226 ili e-mailom: tajnica@ernestinovo.hr

Prilikom dojave potrebno je što preciznije opisati lokaciju odbačenog otpada, kao npr.

 • navođenjem adrese
 • navođenjem broja katastarske čestice (ako se npr. radi o susjednom zemljištu prijavitelja)
 • navođenjem naziva rudine
 • opisno uz navođenje istaknutih objekata u blizini lokacije na kojoj se nalazi nepropisno odbačeni otpad, ako ništa drugo nije poznato ili nije moguće navesti

Molimo građane za suradnju. Također molimo građane da na isti način dojave podatke o počinitelju koji odbacuje otpad u okoliš, ako su im ti podaci poznati. Pri tome je poželjno zapisati registarski broj vozila kojim je dovezen otpad, mjesto i vrijeme nepropisnog odlaganja otpada. Od velike pomoći za utvrđivanje i kažnjavanje počinitelja svakako su fotografije kojima je počinitelj „uhvaćen“ na djelu.

Samo zajedničkom suradnjom možemo štiti okoliš!