Projekt Osiguravanje preduvjeta za revitalizaciju i obnovu Galerije Petar Smajić Ernestinovo

NAZIV PROJEKTA

„Osiguravanje preduvjeta za revitalizaciju i obnovu Galerije Petar Smajić Ernestinovo“

 

KRATAK OPIS PROJEKTA

Svrha projekta „Osiguravanje preduvjeta za revitalizaciju i obnovu Galerije Petar Smajić Ernestinovo“ KK.06.1.1.02.0002. je stvaranje preduvjeta za obnovu i revitalizaciju kulturne baštine (dvorac Reiner – Galerija Petar Smajić) Općine Ernestinovo kojom se osigurava
doprinos održivom razvoju lokalne i regionalne zajednice kroz razvoj turističkih potencijala i stvaranje turističke ponude temeljene na kulturnoj baštini koju prati i povećanje broja zaposlenih.

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Izrađena projektno – tehnička dokumentacija i studija kojima se osiguravaju preduvjeti za obnovu Galerije te stvaranje preduvjeta za daljnju obnovu i revitalizaciju Galerije.

Sredstvima projekta financirat će se:

  • Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja i geodetske podloge
  • Izrada elaborata i projekta krajobraznog uređenja parka skulptura
  • Izrada projektne dokumentacije za obnovu i revitalizaciju
  • Izrada Studije izvodljivosti sa analizom troškova i koristi te marketing plana

Uspješno proveden projekt i pozitivno ocijenjena izvješća o provedbi projekta Zainteresirana šira javnost informirana o projektu, aktivnostima te očekivanim i u konačnici ostvarenim rezultatima.

 

Korisnik

Općina Ernestinovo
Ukupna vrijednost projekta: 327.227,00 HRK
EU sufinanciranje projekta: 278.142,95 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta

od 11. siječnja 2019 do 11. srpnja 2020.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

www.strukturnifondovi.hr

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

Marijana Junušič, općinska načelnica
Tel: 385(31)270 216

E-mail: nacelnica@opcinaernestinovo.com