Gospodarenje otpadom

 

[/toggle]

Usluga odvoza komunalnog otpada i mjere za sprečavanje nepropisnog odlaganja otpada

Općinsko vijeće Općine Ernestinovo na sjednici održanoj 22. siječnja 2018. donijelo je dvije odluke kojima se uređuje način pružanja usluge odvoza komunalnog otpada te propisuju mjere za sprečavanje nepropisnog odlaganja otpada.

Odluka o načinu prikupljanja otpada 2018 – Općina Ernestinovo

PRILOG I – IZJAVA

PRILOG 2

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odlaganja otpada 2018


Cjenik javne usluge odvoza otpada

Objavljuje se Odluka općinske načelnice o davanju suglasnosti na cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada. Cjenik čini prilog odluke i objavljuje se u nastavku odluke.

Suglasnost na cjenik Unikoma i cjenik