Projekt “OPREMANJE – DOGRADNJA POSTOJEĆEG DJEČJEG IGRALIŠTA U PARKU SKULPTURA U ERNESTINOVU”

Općina Ernestinovo korisnik je projekta „Opremanje – dogradnja postojećeg dječjeg igrališta u Parku skulptura u Ernestinovu“ koji je odabran za financiranje u okviru provedbe natječaja za tip operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, a kojega je Lokalna akcijske grupe „VUKA-DUNAV“ objavila 3. rujna 2018. godine.

Ukupna vrijednost prihvatljivih izdataka projekta iznosi 104.750,00 HRK.

Intenzitet potpore iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj je 100 %.

 

CILJEVI PROJEKTA:

Opći cilj projekta je doprinijeti poboljšanju životnih uvjeta u ruralnim sredinama Osječko-baranjske županije unaprjeđenjem javno dostupne infrastrukture namijenjenoj provođenju slobodnog vremena djece i mladih.

Specifični cilj projekta, odnosno svrha projekta je dodatno opremanje postojećeg dječjeg igrališta u naselju Ernestinovo unutar površine parka, na k.č.br. 264.

 

REZULTATI PROJEKTA:

  • Dodatno uređena javna površina – dječje igralište u naselju Ernestinovo (k.č.br. 264, k.o. Ernestinovo)
  • provedeni radovi pripreme za postavljanje nove opreme za dječje igralište i postavljeno novo igralo;
  • postojećem dječjem igralištu povećan kapacitet broja djece koja u jednom trenutku koriste igrala i sprave na igralištu
  • Konačni rezultat projekta je potpuno opremljeno dječje igralište dostupno svim stanovnicima naselja Ernestinovo, kao i susjednih naselja i posjetitelja područja Općine.

GLAVNE AKTIVNOSTI:

  1. provedba jednostavne nabave sukladno pravilima Natječaja
  2. naručivanje igrala
  3. provedba aktivnosti dopreme i ugradnje opreme na predmetnoj lokaciji
  4. označavanje lokacije ulaganja u skladu sa pravilima vidljivosti Natječaja

 

DATUM POČETKA PROVEDBE PROJEKTA:

24. veljače 2020.