JAVNI NATJEČAJ za prijam službenika/ice računovodstveni referent u Jedinstveni upravni odjel Općine Ernestinovo

Javni natječaj za radno mjesto računovodstveni referent (1)

PODACI VEZANI UZ NATJEČAJ računovodstveni referent

LISTA KANDIDATA I POZIV NA TESTIRANJE ZA RAČUNOVODSTVENOG REFERENTA

Izvješće s rang listom kandidata