U susret žetvi

Manifestacija povodom Dana sela Laslova