JAVNI NATJEČAJ za prijam službenika/ice stručni suradnik za financije u Jedinstveni upravni odjel Općine Ernestinovo

Javni natječaj za radno mjesto stručni suradnik za financije (1)

PODACI VEZANI UZ NATJEČAJ STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE

LISTA KANDIDATA I POZIV NA TESTIRANJE ZA STRUČNOG SURADNIKA

Odluka o poništenju javnog natječaja