Objava natječaja za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija Općine Ernestinovo 2020./2021.

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA ŠK./AK GODINA 2020./2021.

Općina Ernestinovo objavljuje natječaj za dodjelu stipendija Općine Ernestinovo.

Natječaj je otvoren kako slijedi:

–    do 23. listopada 2020. do 14:00 sati za učeničke stipendije
–    do 30. listopada 2020. do 14:00 sati za studentske stipendije


Dodjeljuje se 5 učeničkih stipendija po 300,00 kn mjesečno.

Dodjeljuje se 5 studentskih stipendija po 500,00 kn mjesečno.

Natječaj i obrasci za prijavu na natječaj objavljuju se u nastavku:

Odluka o raspisivanju natječaja za stipendije 2020.-2021.

2 Natječaj za dodjelu stipendija 2020

Obrazac A – prijava za dodjelu učeničke stipendije

Obrazac B – prijava za dodjelu studentske stipendije

Obrazac C – izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Općine Ernestinovo www.ernestinovo.hr

Uvjete dodjele stipendija, kriterije i ostale odredbe propisuje Pravilnik o stipendijama Općine Ernestinovo.

ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA:

Odluka o dodjeli stipendija 2020.-2021.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija – lista prvenstva 2020.-2021.