JAVNI NATJEČAJ za davanje u najam općinskog stana u naselju Ernestinovo

Na temelju članka 7. stavka 2. Odluke o najmu stanova („Službeni glasnik“ Općine Ernestinovo broj 2/16) i čl. 44. Statuta Općine Ernestinovo (Službeni glasnik“ Općine Ernestinovo, br. 2/21 i 3/21), općinska načelnica , raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za davanje u najam općinskog stana u naselju Ernestinovo

Tekst natječaja je u nastavku:

Javni natječaj za davanje u najam općinskog stana

OBRASCI:

Obrazac 1 – zahtjev za dodjelu stana

Obrazac 2 – izjava o nekretninama

Obrazac 3 – izjava o korištenju stana za koji nije sklopljen ugovor o najmu

Obrazac 4 – izjava o izvanbračnoj zajednici  Obrazac 2 – izjava o nekretninama

Odluka o poništenju natječaja