Natječaj za udruge 2018

Objavljena je Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa i projekata udruga građana.


Odluka o dodjeli sredstava i rang lista

Objavljena je Odluka o dojeli sredstava i rang lista odobrenih projekata za sufinanciranje. Prijavitelji imaju pravo prigovora na Odluku. Rok za podnošenje prigovora istječe 29. svibnja 2018. u 14:00 sati te do tog vremena mora biti zaprimljen u Općini Ernestinovo, bez obzira na način dostave.

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa i projekata udruga građana

Rang lista i odluka o dodjeli sredstava 2018


Javni natječaj i dokumentacija za prijavu

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga građana iz Proračuna Općine Ernestinovo za 2018. godinu

Javni natječaj je otvoren od 26. siječnja 2018. do 26. veljače 2018. do 14:00 sati

Predmet natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga koje su od interesa za Općinu Ernestinovo i koje će se financirati iz Proračuna Općine Ernestinovo u 2018. godini.

U nastavku se objavljuje tekst Javnog natječaja i Upute za prijavitelje:

Javni natječaj za financiranje udruga 2018.

Upute za prijavitelje 2018 – s izmjenama

NAPOMENA: Upute za prijavitelje izmijenjene su u odnosu na ukupno planirana sredstva za programe/projekte te su usklađena s planom objave javnih natječaja za 2018. U uputama su izmjene označene crvenom bojom. Ostale odredbe uputa nisu mijenjane.

Natječajna dokumentacija uključuje sljedeće obrasce:

OBRAZAC 1 – Prijavnica za sufinanciranje programa udruga 2018.

OBRAZAC 2 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja programa udruge

OBRAZAC 3 – Izjava o nekažnjavanju za udruge

OBRAZAC 4 – primjer ugovora o financiranju programa ili projekata 2018.

OBRAZAC 5 – opisno izvješće provedbe programa ili projekta

OBRAZAC 6 – financijsko izvješće provedbe programa ili projekta

Punomoć za prijavu na javni natječaj

PROR-POT – Financijsko izvješće za udruge

Prijava na natječaj obvezno se sastoji od:

  • OBRASCA 1 – prijavnice za sufinanciranje programa i projekata udruga iz Proračuna Općine Ernestinovo za 2018. godinu
  • OBRASCA 2 – izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
  • OBRASCA 3 – izjave o nekažnjavanju
  • Izvatka iz registra udruge – datum ispisa (printa) ne stariji od 26. siječnja 2018. – Izvadak iz registra udruge pribavlja se pretraživanjem Registra udruga (https://registri.uprava.hr/#!udruge) i ispisom izvatka koji se prilaže prijavi
  • Izvatka iz registra neprofitnih organizacija – datum ispisa (printa) ne stariji od 26. siječnja 2018. – Izvadak iz registra neprofitnih organizacija pribavlja se pretraživanjem Registra neprofitnih organizacija (https://banovac.mfin.hr/rnoprt/) i ispisom izvatka koji se prilaže prijavi

VAŽNO: Udruge kojima su u 2017. godini isplaćena sredstva iz proračuna Općine Ernestinovo, dužne su prije prijave na natječaj dostaviti Općini Ernestinovo financijsko izvješće za 2017. godinu koje se sastoji od:

  • OBRASCA 6 – financijsko izvješće provedbe programa ili projekta, zajedno s popratnom dokumentacijom (sve navedeno u OBRASCU 6) – za 2017. godinu
  • Obrasca PROR POT za 2017. godinu

OBRAZAC 4 – primjer ugovora o financiranju programa/projekta za sada nije potrebno popunjavati, niti dostavljati uz prijavu. Ugovori će se sklapati naknadno, za odobrene projekte.

 


Korisne poveznice

Uvid u registar udruga: https://registri.uprava.hr/#!udruge

Uvid u registar neprofitnih organizacija: https://banovac.mfin.hr/rnoprt/

Računovodstvo udruga: http://int.uzuvrh.hr/stranica.aspx?pageID=179

Gospodarske djelatnosti udruga: http://int.uzuvrh.hr/stranica.aspx?pageID=176

Imovina udruga: http://int.uzuvrh.hr/stranica.aspx?pageID=178

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.