Javni uvid u Nacrt programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Ernestinovo

Općinska načelnica Općine Ernestinovo,  temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15 i 69/22) i članka 29. stavka 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) , objavljuje

 

   OBAVIJEST O POČETKU  JAVNOG UVIDA u nacrt Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu    Republike Hrvatske na području Općine Ernestinovo

 Javni uvid traje od 4.kolovoza do 19.kolovoza 2022.godine.

Ova obavijest o početku javnog uvida objavljena je u Glasu Slavonije 4. kolovoza 2022. godine.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 19. kolovoza 2022. godine  do 14:00 sati dostave svoje prigovore, prijedloge i primjedbe na predloženi nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ernestinovo (dalje: Program), putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo ili slanjem e-pošte na adresu: procelnica@ernestinovo.hr

Bez obzira na način dostave, prigovori, prijedlozi i primjedbe moraju prispjeti u Općinu Ernestinovo do navedenog roka jer se dan predaje pošti na dan isteka roka neće uzimati kao predaja u roku.

Prigovori, prijedlozi i primjedbe na predloženi nacrt prijedloga Programa dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na službenoj mrežnoj stranici Općine Ernestinovo.

Prigovori, prijedlozi i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Nacrt prijedloga Programa objavljen je u elektronskom obliku na službenoj mrežnoj stranici Općine Ernestinovo www.ernestinovo.hr i oglasnoj ploči Općine Ernestinovo u zgradi općinske uprave.

Nacrt prijedloga Programa predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Programa.

Po provedenom javnom uvidu izradit će se izvješće o provedenom uvidu i savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje će biti objavljeno na službenoj mrežnoj stranici Općine Ernestinovo www.ernestinovo.hr

PRILOZI

Nacrt-prijedloga-Programa-raspolaganja-sumarni-dio

Prijedlog Programa raspolaganja – Tablica V1 – 2022

Obrazloženje Programa raspolaganja

Obrazac-za-sudjelovanje-u-savjetovanju-s-javnošću-PROGRAM-RASPOLAGANJA

Izvješće o savjetovanju-Program-raspolaganja-državnim-polj.-zemljištem

Grafički prikazi poljoprivrednog zemljišta naznačeni na kopiji katastarskog plana

 

Program raspolaganja- Općina Ernestinovo- povrat

 

Program-raspolaganja-Općina Ernestinovo

 

Program-raspolaganja- Općina Ernestinovo- Zakup