JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga građana iz Proračuna Općine Ernestinovo za 2021. godinu

Općina Ernestinovo objavljuje Godišnji plan natječaja te odluku o raspodjeli sredstava za financiranje udruga.

1 Godišnji plan natječaja – 2021

2 Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje udruga 2021.

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga građana iz Proračuna Općine Ernestinovo za 2021. godinu

Javni natječaj je otvoren od 5. siječnja 2021. do 5. veljače 2021. do 14:00 sati.

Predmet natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga koje su od interesa za Općinu Ernestinovo i koje će se financirati iz Proračuna Općine Ernestinovo u 2021. godini.

U nastavku se objavljuje tekst Javnog natječaja, Upute za prijavitelje te potrebni obrasci:

Javni natječaj

3 Javni natječaj za financiranje udruga 2021.

Upute

4 Upute za prijavitelje 2021.

Obrasci

OBRAZAC 1 – Prijavnica za sufinanciranje programa udruga 2021.

OBRAZAC 2 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja programa udruge 2021.

OBRAZAC 4 – primjer ugovora o financiranju programa ili projekata 2021.

OBRAZAC 5 – opisno izvješće provedbe programa ili projekta 2021.

OBRAZAC 6 – financijsko izvješće provedbe programa ili projekta 2021.

7 Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa i projekata udruga građana 2021

Rang lista i odluka o dodjeli sredstava 2021- odobrena sredstva (1)

Dopuna Odluke -o-dodjeli-sredstava-za-financiranje-programa-i-projekata-udruga-gradana-2021

Revidirana Rang-lista-2021-odobrena-sredstva

DOHVAT PODATAKA IZ REGISTRA UDRUGA I REGISTRA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA (ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ):

Registar udruga: https://registri.uprava.hr/#!udruge

Registar neprofitnih organizacija: https://banovac.mfin.hr/rnoprt/

KORISNE POVEZNICE

Računovodstvo udruga: http://int.uzuvrh.hr/stranica.aspx?pageID=179

Gospodarske djelatnosti udruga: http://int.uzuvrh.hr/stranica.aspx?pageID=176

Imovina udruga: http://int.uzuvrh.hr/stranica.aspx?pageID=178