Objava natječaja za dodjelu učeničkih, redovnih studentskih stipendija te stipendije za izvrsnost Općine Ernestinovo 2021./2022.

Temeljem članka 12. Pravilnika o stipendijama Općine Ernestinovo (Službeni glasnik Općine Ernestinovo broj 19/20), općinska načelnica raspisuje

NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Ernestinovo za školsku odnosno akademsku godinu 2021./2022.

 Natječaj je otvoren od 1.-15. listopada 2021. godine u 14:00 sati za sve stipendije.

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija Općine Ernestinovo, koje se dodjeljuju učenicima i studentima s područja Općine Ernestinovo:

  1. učenicima tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja, u iznosu 300,00 kn mjesečno. Dodjeljuje se ukupno pet (5) učeničkih stipendija. Stipendija će se isplaćivati za razdoblje od 1. rujna 2021. do 30. lipnja 2022.
  2. studentima tijekom redovitog sveučilišnog i stručnog studija, u iznosu 500,00 kn mjesečno. Dodjeljuje se ukupno pet (5) redovnih studentskih stipendija. Stipendija će se isplaćivati za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. lipnja 2022. godine.
  3. studentima tijekom redovitog sveučilišnog i stručnog studija, u iznosu 700,00 kn mjesečno. Dodjeljuju se ukupno dvije (2) studentske stipendije za izvrsnost. Stipendija će se isplaćivati za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. lipnja 2022. godine

Odluku o raspisivanu natječaja, Uvjete natječaja te obvezne Obrasce pronađite u nastavku:

1 Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija Općine Ernestinovo 

Natječaj za dodjelu stipendija Općine Ernestinovo 2021.

Obrazac A – prijava za dodjelu učeničke stipendije

Obrazac B – prijava za dodjelu redovne studentske stipendije

Obrazac B1 – prijava za dodjelu studentske stipendije za izvrsnost

Obrazac C – izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Odluka o produljenju do 22. lipnja 2021. je u nastavku:

Natječaj za dodjelu stipendija Općine Ernestinovo 2021. produljenje