Sanirat ćemo odlagalište u Laslovu

Kroz novu Odluku o dodjeli sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Općini Ernestinovo dodijeljeno je 750.000,00 kn za sanaciju divlje deponije u Laslovu.

Nova odluka, novi ugovor, nova sredstva iz državnog proračuna kojima ćemo značajno poboljšati kvalitetu života naših sumještana, povoljno utjecati na okoliš koji nas okružuje i riješiti 30-godišnji problem divlje deponije koja se nalazi nadomak obiteljskih kuća u Laslovu.

Naime, uz sam rub naselja Laslovo, nekoliko metara od zadnje kuće u Ulici Rudolfa Frančića nalazi se deponija za koju smo pokrenuli izradu Plana sanacije. Naselje Laslovo gotovo je u potpunosti razrušeno u Domovinskom ratu te je bilo okupirano 7. godina. Nakon povratka u mjesto kroz obnovu obiteljskih kuća, kuće se obnovljene, a građevinski je otpad koji je pri tome nastao odlagan na česticu uz rub naselja. Iako je sanacija navedenog odlagališta bila planirana u samoj obnovi obiteljskih kuća, do danas nije provedena. Radi se o zemljištu koje je u naravni pašnjak i u vlasništvu je RH, veličine 2,1 ha. Procijenjena zahvaćenost parcele divljom deponijom iznosi cca 7400 m2 i visine je do 4m. Kako bismo sanirali navedenu divlju deponiju moramo izraditi Plan sanacije navedenog odlagališta i propisno sanirati divlje odlagalište, a sve kako bismo spriječili ugrozu za stanovnike mjesta Laslovo, ali i spriječili mogućnost daljnjeg odlaganja novog otpada na ovu lokaciju. Kako bismo sve navedeno uspjeli provesti, prijavili smo se na natječaj Fonda za zaštitu okoliša za izradu Plana sanacije i samu sanaciju deponije i dobili pozitivnu odluku. Slijedi izrada Plana sanacije, a nakon njega i sami radovi na sanaciji.