JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga građana iz Proračuna Općine Ernestinovo za 2022. godinu

Temeljem članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/12) i članka 8. Odluke o načinu raspodjele sredstava iz Proračuna Općine Ernestinovo za 2022. godinu namijenjenih financiranju projekata i programa udruga i organizacija civilnog društva općinska načelnica raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga građana od interesa za Općinu Ernestinovo za 2022. godinu

Javni natječaj je otvoren od 5. siječnja 2022. do 4. veljače 2022. do 14:00 sati

Predmet natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga koje su od interesa za Općinu Ernestinovo i koje će se financirati iz Proračuna Općine Ernestinovo u 2022. godini.

U nastavku se objavljuje tekst Javnog natječaja, Upute za prijavitelje te potrebni obrasci:

1 Godišnji plan natječaja – 2022

2 Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje udruga 2022.

3 Javni natječaj za financiranje udruga 2022.

4 Upute za prijavitelje 2022.

OBRAZAC 1 – Prijavnica za sufinanciranje programa udruga 2022.

OBRAZAC 2 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja programa udruge 2022.

OBRAZAC 4 – primjer ugovora o financiranju programa ili projekata 2022.

OBRAZAC 5 – opisno izvješće provedbe programa ili projekta 2022.

OBRAZAC 6 – financijsko izvješće provedbe programa ili projekta 2022.

Dopunski javni natječaj za udruge

3 Dopunski javni natječaj za financiranje udruga, ponovljeni 2022.

4 Upute za prijavitelje, dopunske 2022.

OBRAZAC 1 – Prijavnica za sufinanciranje programa udruga 2022.

OBRAZAC 2 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja programa udruge 2022.

OBRAZAC 4 – primjer ugovora o financiranju programa ili projekata 2022.

OBRAZAC 5 – opisno izvješće provedbe programa ili projekta 2022.

OBRAZAC 6 – financijsko izvješće provedbe programa ili projekta 2022.