OPĆINA ERNESTINOVO PARTNER JE DOKKICI NA PROJEKTU KOJI DOPRINOSI RAZVOJU USLUGA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Općina Ernestinovo uz Grad Osijek partner je Dječjem kreativnom centru DOKKICA na projektu Razvoj inovativnih socijalnih usluga – Integrativni centar za savjetovanje i podršku koji će se provoditi od listopada 2021. do listopada 2023. Projekt je odobren u sklopu poziva Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (UP.02.2.2.15) u okviru Prioritetne osi 2: Socijalno uključivanje, Investicijskog prioriteta 9iv Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa, odnosno Specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Opći cilj projekta je širenje mreže izvaninstitucijskih socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji na području Urbane aglomeracije Osijek, a specifični ciljevi su:
1.Pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije i podizanje svijesti javnosti Urbane aglomeracije Osijek o pružanju podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima i
2. Unaprjeđenje kvalitete i širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju i članovima njihovih obitelji na području Urbane aglomeracije Osijek. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.999.200,00 kn. Udio bespovratnih sredstava osiguranih iz Europskog socijalnog fonda iznosi 85 % odnosno 1.699.320,00 kn te iz državnog proračuna Republike Hrvatske 15% odnosno 299.880,00 kn.

U sklopu projekta stručni tim Dječjeg kreativnog centra DOKKICA provodit će individualne terapije za djecu s teškoćama u razvoju u senzornoj sobi te terapije u njihovim domovima, grupne radionice za roditelje, grupne radionice za braću i sestre i radionice inkluzije. Od ostalih projektnih aktivnosti planirana je organizacija dvije međunarodne konferencije i dva okrugla stola. Partnerstvo s Općinom Ernestinovo važno je zbog širenja usluga izvan grada i regionalnog središta. Na području općine Ernestinovo za odgojno-obrazovne djelatnike Dječji kreativni centar DOKKICA osigurat će edukaciju za jačanje kompetencija u radu s djecom s teškoćama u razvoju prema specifičnim potrebama djelatnika. Uloga je Grada Osijeka kao partnera okupiti sve stručnjake, predstavnike odgojno-obrazovnih ustanova, CZSS Osijek i udruga koje rade s ciljnom skupinom u neformalnu mrežu za razvijanje što kvalitetnijih izvaninstitucionalnih socijalnih usluga. Partnerstvo s Gradom Osijekom važno je i zbog održivosti izvaninstitucionalnih socijalnih usluga namijenjenih ciljnoj skupini koje će se nastaviti i nakon završetka razdoblja financiranja.

Više o projektu na: www.centarpodrske.hr i www.ic-konferencije.eu