USKORO NOVA DEKORATIVNA RASVJETA U LASLOVAČKIM PARKOVIMA

Na našu prijavu na Javni poziv, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine odgovorilo je pozitivnom odlukom i odobrenjem sredstava tako da nam uskoro slijede i radovi na izgradnji ambijentalne rasvjete u Laslovu, u parku kraj crkve te u parku u Vendelovu. Projekt je ukupne vrijednosti 26.000,00 eura, potpora Ministarstva iznosi 9.500,00 eura, a ostatak je učešće naše Općine. Na području naše Općine, kroz proteklih nekoliko godina zamijenili smo kompletnu  rasvjetu i postavili novu, LED učinkovitu čime značajno doprinosimo zaštiti okoliša i enormnoj uštedi financijskih sredstava za električnu energiju budući da su naši računi za javnu rasvjetu manji za gotovo 70%. Provedbom ovog projekta odnosno postavljanjem rasvjete u naša dva novo uređena Laslovačka parka završiti ćemo u cijelosti radove na rasvjeti te sve daljnje napore i htijenja usmjeravamo u izgradnju preostale komunalne i društvene infrastrukture.