Podjela paketa higijene- Hrvatsko društvo crveni križ Osijek

HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OSIJEK
PROVODI PROJEKT

„ZAJEDNO ZA DRUŠTVO JEDNAKIH MOGUĆNOSTI IV“

I UPISUJE NOVE ČLANOVE RADI MOGUĆNOSTI DOBIVANJA PAKETA
HIGIJENE.
SAMAČKO KUĆANSTVO; CENZUS NE SMIJE PRELAZITI 437,99 €
KUĆANSTVO DVIJE OSOBE; CENZUS NE SMIJE PRELAZITI 656,98 €

AKO ISPUNJAVATE UVIJETE, DOĐITE NA ADRESU CRVENOG KRIŽA OSIJEK:
ŠETALIŠTE PETRA PRERADOVIĆA 6 (PRVI KAT, VRATA LIJEVO)
SVAKI RADNI DAN (PONEDJELJAK-PETAK) U VREMENU OD 7 DO 15H
NAJKASNIJE DO 10. STUDENOG 2023.
PREDATI NA UVID: OSOBNA ISKAZNICA + OSOBNI PODACI DRUGIH
ČLANOVA KUĆANSTVA (IME I PREZIME, DATUM I GODINA ROĐENJA,
OIB) I ODREZAK OD MIROVINE I/ILI IZVADAK IZ BANKE SVIH ČLANOVA
KUĆANSTVA KOJI IMAJU PRIMANJA.

ZA SVE INFORMACIJE I UPITE STOJIMO NA RASPOLAGANJU NA KONTAKT
TELEFON: 031/494-069 TEA

OBAVIJEST O FEADU