Uređen  park u središtu Ernestinova

U novoformirani park uz prostor naše crkve, DVD-a Ernestinovo i Doma zdravlja postavili smo skulpture izrađene na ovogodišnjoj, 47. Koloniji kipara naivaca.

Prošle godine u njega smo posadili stabla, ove godine ga upotpunili drvenim skulpturama naive koje su prepoznatljiv identitet naše zajednice, a iduće godine planiramo napraviti staze i postaviti klupe.

Hortikulturnim uređenjem i dodatnim sadržajima pridonosimo ljepoti i prepoznatljivosti našeg kraja i oplemenjujemo ga za sve sadašnje i buduće generacije koje će uživati u njime.