IZGRAĐENE NOVE STAZE PREMA MJESNOM GROBLJU I UZ DOM KULTURE U LASLOVU

Staza do mjesnog groblja u Ernestinovu

Sredinom prosinca 2020.g. završili smo radove na izgradnji pješačkih staza prema mjesnom groblju i uz Dom kulture „P. Šandor“ u Laslovu.

Postojeće staze u tom dijelu naselja su bile u lošem stanju, a na određenim dionicama nisu  nikada niti bile izgrađene. Jedna od takvih dionica na kojima je nedostajala pješačka staza je bio put prema laslovačkom groblju koje je smješteno  na samom kraju naselja, na državnoj cesti koja je izuzetno prometna te su se stoga mještani prilikom odlaska na groblje morali kretati po prometnoj državnoj cesti čime je  bila  ugrožena  sigurnost svih sudionika u prometu. Kako bi se omogućio nesmetan pristup groblju,  spriječile nezgode i nesreći i prije svega osigurala sigurnost mještana i sigurnost u prometu izgradili smo nogostup prema groblju Laslovo, a u sklopu projekta sanirali smo i dotrajalu stazu koja je smještena uz Dom kulture „Petefi Šandor“ i povezuje Ulicu pobjede s ulicom V. Nazora u samom centru naselja.

Staza, Općina Ernestinovo