U tijeku podjela kompostera za kućanstva i spremnika za vrtić

Briga o infrastrukturi naše zajednice, kako onoj društvenoj tako i komunalnoj, je bitna.

No moramo brinuti i za svoj okoliš, očuvati ga i ostaviti u nasljeđe budućim generacijama.

Stoga smo na natječaj Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti prijavili projekt nabavke kompostera  za sva kućanstva i spremnika za odvajanje otpada za naš dječji vrtić. Budući da je projekt odobren, nabavili smo kompostere i kante te započeli njihovu podjelu mještanima.

Dobavom kompostera za svako kućanstvo želja nam je potaknuti mještane da samostalno zbrinjavaju svoj “zeleni” otpad, da odvajaju otpad i na taj način direktno doprinose smanjenju miješanog komunalnog otpada.

A kako se navike kod ljudi usvajaju već od najranije dobi, u sklopu projekta smo nabavili i spremnike za odvajanje otpada za vrtić, kako bi sustavnom edukacijom doprinijeli usađivanju pozitivnih navika od malih nogu.

Vrijednost nabavljanja komunalne opreme iznosi 300.000,00 kn od čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izdvaja 240.000,00 kn, a Općina Ernestinovo 60.000,00 kn.