Održana završna konferencija projekta “Izgradnja biciklističke infrastrukture u općini Ernestinovo”

Dana 26.11.2021. održana je završna konferencija projekta „Izgradnja biciklističke infrastrukture u općini Ernestinovo”, KK.07.4.2.16.0007. Projekt je ukupne vrijednosti 7.490.848,23 HRK, odobren je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga Biciklističke staze urbane aglomeracije Osijek, financiranog iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, bespovratnim sredstvima Kohezijskog fonda u iznosu od 6.347.807,52 HRK.

Kroz izgradnju biciklističkih i biciklističko-pješačkih staza na području općine Ernestinovo, kao dijela mreže biciklističke infrastrukture Urbane aglomeracije Osijek pridonijelo se  poboljšanju povezanosti na linijama koje služe za dnevne migracije, povećanju korištenja javnih sredstava prijevoza, smanjila emisija CO2 čime se znatno pridonosi očuvanju okoliša  te se povećala sigurnosti svih dionika u prometu s naglaskom na bicikliste.

Trajanje projekta je 27 mjeseci, a ostvareni  rezultat provedbe projektnih aktivnosti je ukupno 6,5 km novoizgrađene biciklističke infrastrukture na području općine Ernestinovo. Staza se na sjeveru spojila na postojeću stazu susjedne nam Općine Antunovac, pržila na nasipu uz naselje Divoš, prošla kroz cijelo naselje Ernestinovo, a izgrađena je i  dionica prema naselju Laslovo.

Također uz samu trasu staza  postavili smo i  koševe za otpad i klupe za odmor. Nakon izgradnje staze povećao se broj korisnika javne biciklističke infrastrukture od strane samih biciklista kao i mještana naše i šire zajednice koji biciklističku stazu koriste i u ostalim vidovima rekreacija.

Biciklističke staze od osobitog su značaja za razvoj naše općine, kao i naše Osječko-baranjske županije što će svakako doprinijeti i razvoju i promociji cikloturizma i turističkih lokalitete  koji se nalaze uz same staze.