Objavljena Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima 2018./2019.

Povodom natječaja za dodjelu stipendija Općine Ernestinovo dana 8. studenog 2018. objavljuje se lista prvenstva i Odluka o dodjeli stipendija Općine Ernestinovo.

Rok za podnošenje prigovora je 16. studenog 2018. Prigovor mora biti dostavljen u Općinu Ernestinovo najkasnije do 14:00 sati, bez obzira na način slanja. Općinska načelnica odlučit će o prigovoru u roku 8 dana od dana podnošenja. Odluka o prigovoru je konačna i nema mogućnosti ulaganja dodatnih pravnih lijekova.

Odluka o dodjeli stipendija 2018.-2019.

Lista prvenstva – prijedlog povjerenstva

Općina Ernestinovo objavljuje natječaj za dodjelu stipendija Općine Ernestinovo.

Natječaj je otvoren kako slijedi:

  • za učeničke stipendije do 15. listopada 2018. do 14:00 sati
  • za studentske stipednije do 30. listopada 2018. do 14:00 sati

Dodjeljuju se 3 učeničke stipendije po 200,00 kn mjesečno.

Dodjeljuju se 4 studentske stipendije po 400,00 kn mjesečno.

Natječaj i obrasci za prijavu na natječaj objavljuju se u nastavku:

Natječaj za dodjelu stipendija 2018./2019.

Obrazac A – prijava za dodjelu učeničke stipendije

Obrazac B – prijava za dodjelu studentske stipendije

Obrazac C – izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Deficitarnost zanimanja

Dodatno će se bodovati s 15 bodova deficitarna zanimanja na području Osječko-baranjske županije i to temeljem Preporuka za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja u 2018. godini koje objavljuje Hrvatski zavod za zapošljavanje, na sljedećoj poveznici:

http://www.hzz.hr/UserDocsImages/preporuke_17.pdf (str. 30)

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Općine Ernestinovo www.ernestinovo.hr

Uvjete dodjele stipendija, kriterije i ostale odredbe propisuje Pravilnik o stipendijama Općine Ernestinovo.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.