SADNJA STABALA I GRMIĆA

Kroz projekt koji nam je odobrio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  posadili smo  preko 1050 sadnica stabala i grmića,  a Fond nam je za navedeno dodijelio 80 % opravdanih troškova, što je i maksimalan iznos sufinanciranja. Projekt je ukupne vrijednosti 152.319,63 EUR te će doprinijeti bioraznolikosti,  ublažavanju klimatskih promjena i održivoj klimi.  Strateškom sadnjom drveća i drvenastih vrsta ostvarit ćemo funkcionalnu povezanost između pojedinih elemenata zelene infrastrukture, kao i stvoriti pretpostavku za daljnje širenje zelene mreže u našoj zajednici. Cilj nam je povećati otpornost naše zajednice na utjecaje klimatskih promjena stvarajući  zelene površine koja će nakon izgradnje kompletne komunalne infrastrukture u Općini biti povezana zelenim koridorima u oazu ugodnog življenja i buduću “zelenu” Općinu Ernestinovo.